Spis treści

Dr hab. Piotr Kardas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Karnoprawne aspekty posłużenia się fakturą nierzetelną (pobierz plik)

Dr Jan Kulesza, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Kolizja obowiązków pomocy (art. 162 k.k.) (pobierz plik)

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Pełnomocnik w procesie karnym (pobierz plik)

Wojciech Gliniecki, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku
Przyspieszanie i usprawnianie postępowania karnego a ochrona interesów pokrzywdzonego (pobierz plik)

Dr Paweł Wiliński, adiunkt UAM w Poznaniu
Składanie nieprawdziwych wyjaśnień w postępowaniu karnym – artykuł polemiczny (pobierz plik)

Zbigniew Niezgoda, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie
Kryminalistyczne aspekty przesłuchania świadka (pobierz plik)

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej
Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów (pobierz plik)

Dr Grzegorz Łabuda, oskarżyciel skarbowy w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, dr Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
Czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym (pobierz plik)

Ola Antoniak-Drożdż, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego
Zakres podmiotowy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (pobierz plik)

Marcin Warchoł, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego
Świadek w rosyjskim procesie karnym (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Dr Paweł Daniluk, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Zbieg kontratypów (pobierz plik)

Dr Joanna Misztal-Konecka, pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, Janusz Konecki, asesor Sądu Okręgowego w Lublinie
Przestępstwo wprowadzania do obrotu wyrobów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi (pobierz plik)

Recenzje

książki Jarosława Sozańskiego, Prawa człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej – oprac. dr Stanisław M. Przyjemski książki Adama Tarachy, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. (pobierz plik)

Glosy

do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2005r., sygn. I KZP 34/05 (dot. przedmiotu ochrony art. 220 k.k.) – oprac. dr Anna Musiała, Jarosław Jankowiak (pobierz plik)

do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie Filomeno Mario Miraglia, sygn. C – 469/03 (dot. zasady ne bis in idem) – oprac. dr Arkadiusz Lach (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Konferencja nt. „Wpływ prawa unijnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Praw Człowieka na kształt i praktykę postępowania karnego” (Polanica Zdrój, 23-25 października 2005 r.) – oprac. dr hab. Jerzy Skorupka (pobierz plik)

Prawo Karne – Orzecznictwo (pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11
Data udostępnienia informacji: 2007-11-14
Liczba odsłon: 6 622

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj