Spis treści

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski
Środki profilaktyczne i probacyjne w zapobieganiu przestępczości nieletnich (pobierz plik)

Michał Trafny, prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku
Zasada humanitaryzmu w kodeksie karnym (pobierz plik)

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Przesłanki postępowania przyspieszonego w nowej postaci (pobierz plik)

Izabela Stolarczyk, prokurator Prokuratury Rejonowej w Będzinie
Przestępstwo oszustwa a zamiar ewentualny (pobierz plik)

Dr Andrzej Kiełtyka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie
Zwrot sprawy w trybie art. 345 k.p.k., po uchyleniu wyroku (pobierz plik)

Stanisław Momot, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku
Skargi i wnioski w działaniu prokuratury (pobierz plik)

Dr Beata T. Bieńkowska, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego
Prokurator w rosyjskim procesie karnym (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Adam Janusz Błachnio, aplikant Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe
Zaostrzenie sankcji karnej w art. 148 § 2 k.k. (pobierz plik)

Dr Jan Kudrelek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Prawne możliwości ujawniania mienia sprawców przestępstw przez organy ścigania (pobierz plik)

Monika Stepanów, doktorantka KUL
Przedawnienie po nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego (pobierz plik)

Recenzje

książki M. Budyn-Kulik, P. Kozłowskiej-Kalisz, M. Kulika, M. Mozgawy (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

książki A. Liszewskiej, Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna – oprac. dr hab. Piotr Kardas (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., sygn. II K 184/05 (dot. pomocnictwa) – oprac. Marek Derlatka (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2004 r., sygn. V KK 385/03 (dot. wykładni art. 17 k.p.w.) – oprac. Hubert Skwarczyński (pobierz plik)

Prawo Karne – Orzecznictwo (pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11
Data udostępnienia informacji: 2007-11-14
Liczba odsłon: 7 891

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj