add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 4 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

   
Dr hab. Cezary Kulesza, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Efektywna obrona w postępowaniu przygotowawczym a favor procuratori (pobierz plik)

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Przebieg postępowania przyspieszonego – po nowelizacji k.p.k. (pobierz plik)

Małgorzata Kędzierska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku
„Śledztwo dziennikarskie” – wybrane zagadnienia (pobierz plik)

Jakub Kościerzyński, asesor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Świadek koronny w świetle nowych regulacji (pobierz plik)

Dr Piotr Wiatrowski, adiunkt Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Znamiona rozboju kwalifikowanego (pobierz plik)

Michał Leciak, doktorant UMK w Toruniu
Problematyka „Europejskiego Rejestru Skazanych” (pobierz plik)

Dr Jacek Izydorczyk, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Japoński kodeks postępowania karnego (pobierz plik)

Zmiany legislacyjne

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej Wybrane zmiany legislacyjne (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Agata Wądołowska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku
Wolność seksualna jako przedmiot ochrony prawnokarnej (pobierz plik)

Anna Biederman, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Rzetelna informacja a aktywność pokrzywdzonego w procesie karnym (pobierz plik)

Recenzje

książki pod red. Andrzeja Wąska, Kodeks karny. Część szczególna, t. II: Komentarz do artykułów 222-316 – oprac. Tadeusz Laudowicz(pobierz plik)

Glosy

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. Sk 64/03 (dot. zwolnienia z tajemnicy radcowskiej) – oprac. dr Piotr Krzysztof Sowiński (pobierz plik)

Z żałobnej karty

Antoni Pawłowski (1942-2007) (pobierz plik)

Prawo Karne – Orzecznictwo (pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11
Data udostępnienia informacji: 2007-11-14
Liczba odsłon: 6 070

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj