add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 5 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP
Odpowiedzialność za udostępnienie prowadzenia pojazdu osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (pobierz plik)

Dr Małgorzata Gałązka, adiunkt KUL-u
Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro (pobierz plik)

Robert Widzisz, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o wypadku przy pracy (pobierz plik)

Dr hab. Jerzy Skorupka, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
Udostępnienie akt podejrzanemu (pobierz plik)

Artur Kaznowski, doktorant UMCS-u
Udział pokrzywdzonego małoletniego w procesie karnym (pobierz plik)

Dr Zdzisław Muras, WSEiZ w Warszawie
Instytucja oskarżyciela posiłkowego w państwach europejskich (pobierz plik)

Magdalena Kowalczyk, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wywiad skarbowy a kontrola skarbowa (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Jarosław Łupiński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach
Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

Maria Świetlicka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi
Udział prokuratora w postępowaniu karnym skarbowym (pobierz plik)

Recenzje

książki Andrzeja Marka, Kodeks karny. Komentarz – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

książki Wojciecha Kotowskiego i Bolesława Kurzępy, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz – oprac. Jakub Kościerzyński (pobierz plik)

Glosy

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. I KZP 25/04 (dot. składu sądu przy przesłuchaniu małoletniego) – oprac. Anna Wesołowska (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. III KK 370/04 (dot. znaczenia podpisu protokołu) – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r., sygn. II AKzw 685/04 (dot. wykładni art. 77 § 1 k.k.) – oprac. Magdalena Kosiada (pobierz plik)

Prawo Karne – Orzecznictwo (pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11
Data udostępnienia informacji: 2007-11-14
Liczba odsłon: 7 012

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj