Spis treści

Prof. zw. dr hab. Oktawia Górniok, Uniwersytet Śląski w Katowicach
O potrzebie weryfikacji retrospektywnej bezkarności łapownictwa czynnego (pobierz plik)

Dr Radosław Krajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Przestępstwo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego (pobierz plik)

Marcin Jachimowicz, asesor Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie
Przestępstwo niezgłoszenia danych do ubezpieczenia społecznego (art. 219 k.k.) (pobierz plik)

Dr Janusz Sawicki, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
POdpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego NIP (pobierz plik)

Dr Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

Wojciech Jasiński, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego
Skrócony akt oskarżenia (pobierz plik)

Dr Krzysztof Eichstaedt, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Postępowanie przyspieszone (pobierz plik)

Dr Dariusz Świecki, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
Postępowanie odwoławcze według rosyjskiego kodeksu postępowania karnego (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Karolina Malinowska-Krutul, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku
Ekstradycja a przekazanie w ramach europejskiego nakazu aresztowania (pobierz plik)

Agnieszka Gorczyńska, asesor Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście
Mediacja w postępowaniu przygotowawczym (pobierz plik)

Tadeusz Laudowicz, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
Karnoprawny aspekt ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (pobierz plik)

Recenzje

książki Andrzeja Marka, Prawo karne – oprac. Aleksander Herzog (pobierz plik)

książki Andrzeja Marka, Prawo karne – oprac. Aleksander Herzog 145 książki pod red. Zbigniewa Lasocika, Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie – oprac. dr Stanisław M. Przyjemski (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. III KK 222/05 (dot. wykładni określenia „szczególnie bliski stosunek osobisty”) – oprac. prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (pobierz plik)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. WA 20/04 (dot. wykładni art. 335 § 1 k.p.k.) – oprac. dr Danuta Tarnowska (pobierz plik)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 marca 2006 r., sygn. II AKa 291/05 (dot. alibi) – oprac. Mariusz Kucharczyk(pobierz plik)

Z żałobnej karty

Wspomnienie o Prof. zw. dr hab. Oktawii Górniok (pobierz plik)

Prawo Karne – Orzecznictwo(pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11
Data udostępnienia informacji: 2007-11-14
Liczba odsłon: 5 349

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj