Spis treści

Dr hab. Piotr Kardas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (pobierz plik)

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (pobierz plik)

Dr hab. Jerzy Skorupka, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. (pobierz plik)

Robert Zgorzały, asesor Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym (pobierz plik)

Dr Czesław Paweł Kłak, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji a postępowanie nakazowe (pobierz plik)

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Nowela do kodeksu postępowania karnego z dnia 29 marca 2007 r. (pobierz plik)

Robert E. Masznicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa
Przekazanie sprawy ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 37 k.p.k.) (pobierz plik)

Andrzej Stankowski, prokurator Prokuratury Krajowej
Zmiany w ustawie o prokuraturze (pobierz plik)

Dr Elżbieta Socha, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
Rola subsydiarności w wykonywaniu międzynarodowej jurysdykcji karnej (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Sylwia Giżowska-Szarek, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
„Zajmowanie się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą” jako znamię przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. (pobierz plik)

Bartłomiej Szyprowski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie
Postępowanie sprawdzające w procesie karnym (pobierz plik)

Jacek Rzeszotarski, ekspert w Zakładzie Kryminalistyki i Chemii Specjalnej ABW
Kompendium badań fonoskopijnych (pobierz plik)

Recenzje

książki Jana Malca, Przestępczość – to ciekawe zjawisko. Kryminologia nieelitarna – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

książki Piotra Hofmańskiego i Stanisława Zabłockiego, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych – oprac. Stefan J. Jaworski (pobierz plik)

Glosy

do uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2005 r., sygn. I KZP 7/05 (dot. wykładni art. 258 § 1 k.k.) – oprac. dr Aneta Michalska-Warias (pobierz plik)

do uchwały SN z dnia 24 maja 2005 r. ., sygn. I KZP 5/05 (dot. wznowienia postępowania) – oprac. Monika Ciukas (pobierz plik)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 2005 r., sygn. II AKa 22/05 (dot. czynu współukaranego) – oprac. Piotr Gensikowski (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

33. zjazd Japońskiego Towarzystwa Kryminologii Socjologicznej (Tokio, 21-22 października 2006 r.) – oprac. dr Jacek Izydorczyk (pobierz plik)

Prawo Karne – Orzecznictwo (pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11
Data udostępnienia informacji: 2007-11-14
Liczba odsłon: 6 609

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj