Spis treści

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski
Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie (pobierz plik)

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Kryteria wyboru przepisu przewidującego karę najsurowszą (pobierz plik)

Dr Jerzy Lachowski, dr Tomasz Oczkowski, adiunkci UMK w Toruniu
Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny (pobierz plik)

Dr Jacek Potulski, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, Maciej Ruciński, radca w Sopocie
Odpowiedzialność sędziego sportowego za przyjęcie łapówki (pobierz plik)

Tomasz Stadnicki, prokurator IPN w Olsztynie
Zaniechanie ścigania sprawcy przestępstwa przewidziane w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (pobierz plik)

Hubert Skwarczyński, prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim
Śledztwo w sprawach karnych skarbowych (pobierz plik)

Bartosz Deskiewicz, aplikant Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu
Udział prokuratora w postępowaniu o zaprzeczenie pochodzenia dziecka poczętego w drodze sztucznej inseminacji heterologicznej (pobierz plik)

Dr Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku
Problemy kryminalizacji przestępczości narkotykowej w Rosji (pobierz plik)

Zmiany legislacyjne

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Dalsze zmiany procedury karnej (w I półroczu 2007 r.) (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Marcin Maciejski, biegły psycholog przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu
Ocena wiarygodności wyjaśnień podejrzanego (pobierz plik)

Recenzje

książki „Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich”, wydanej przez Kampanię Przeciw Homofobii – oprac. Stanisław Momot (pobierz plik)

Glosy

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2006 r., sygn. II AKa 162/06 (dot. eksperymentu procesowego) – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Konferencja nt. „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości – wybrane aspekty” (Warszawa, 19 grudnia 2006 r.) – oprac. Maciej Bernatt (pobierz plik)

Konferencja nt. „Gwarancje procesowe w postępowaniu karnym – wspólne standardy w UE” (Berlin, 20–22 lutego 2007 r.) – oprac. dr Sławomir Steinborn (pobierz plik)

Prawo Karne – Orzecznictwo (pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-11-20
Data udostępnienia informacji: 2007-11-20
Liczba odsłon: 5 522

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj