Spis treści

Dr hab. Piotr Kardas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Okoliczności wyłączające przestępność lub karalność zachowania a konstrukcja czynu ciągłego (pobierz plik)

Dr Łukasz Pohl, adiunkt UAM w Poznaniu
Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (uwagi w związku z artykułem Marcina Malinowskiego) (pobierz plik)

Artur Tomasz Olszewski, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku
Umorzenie absorpcyjne (pobierz plik)

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Wykonywanie środków zabezpieczających przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (pobierz plik)

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski
Agresja i przemoc w środkach komunikacji społecznej (pobierz plik)

Jacek Czabański, doktorant Uniwersytetu w Turynie
Zagrożenie karą oraz orzecznictwo za najpoważniejsze przestępstwa w ujęciu międzynarodowym (pobierz plik)

Zmiany legislacyjne

Olga Rataj, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich w kodeksie karnym (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Dr Małgorzata Marciniak, adiunkt Uniwersytetu Opolskiego
Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz fundusz ubezpieczenia zdrowotnego (pobierz plik)

Recenzje

książki Tomasza Kaczmarka, Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości – oprac. prof. dr hab. Maciej Szostak (pobierz plik)

Glosy

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., sygn. I KZP 22/06 (dot. prawa odmowy zeznań) – oprac. Monika Gajownik (pobierz plik)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 37/06 (dot. upływu terminu tymczasowego aresztowania) – oprac. dr Andrzej Sakowicz (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Sesja naukowa nt. „Rozdział funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości” (Warszawa, 9 października 2007 r.) – oprac. Grażyna Nauka (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23
Liczba odsłon: 5 369

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj