add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 10 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Dr hab. Łukasz Pohl, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Przestępstwo zabójstwa jednym czynem więcej niż jednej osoby (art. 148 § 3 k.k.) (pobierz plik)

Dr hab. Leszek Wilk, Uniwersytet Śląski
Kara dożywotniego pozbawienia wolności a instytucje warunkowego zwolnienia i prawa łaski (pobierz plik)

Tomasz Pieniężny, absolwent UAM w Poznaniu
Nadzwyczajne złagodzenie kary za zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym (pobierz plik)

Jolanta Kosińska, asystent sędziego Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Prawnokarna problematyka stalkingu (pobierz plik)

Wojciech Jasiński, Marcin Kuźma, doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego 
Realizacja zasady szybkości w postępowaniu przygotowawczym (pobierz plik)

Karolina Malinowska-Krutul, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku
Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (pobierz plik)

Dr Czesław Paweł Kłak, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego
Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia a ochrona praw człowieka (pobierz plik)

Stanisław Momot, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku
Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce prokuratorskiej (pobierz plik)

Aleksandra Kiedrowicz, pracownik Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Zagadnienie kontroli przekazów informacji w ramach telefonii internetowej (pobierz plik)

Zmiany legislacyjne

Dr Andrzej Ważny, adiunkt w IWS
O projektowanych zmianach w Kodeksie postępowania karnego (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Anna Dziergawka, prokurator Prokuratury Rejonowej w Brodnicy
Ucieczka z miejsca wypadku drogowego (pobierz plik)

Recenzje

książki Andrzeja Marka, Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo – oprac. Aleksander Herzog (pobierz plik)

książki Feliksa Prusaka, Prawo karne skarbowe – oprac. Wojciech Kotowski (pobierz plik)

Glosa

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. V KK 416/07 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Konferencja naukowa nt. „Praktyka stosowania przepisów o Europejskim Nakazie Aresztowania i Wspólnych Zespołach Śledczych. Doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej” (Trewir, 24?25 kwietnia 2008 r.) – oprac. dr Bogusław Zygmont (pobierz plik)

Konkurs o Tytuł Honorowy – Sędzia Europejski (pobierz plik)

XV Konkurs im. prof. Manfreda Lachsa (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-10-21
Data udostępnienia informacji: 2008-10-21
Liczba odsłon: 4 967

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj