add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 11 – Prokuratura Krajowa

Spis treści 

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej

Praktyczne aspekty gravamen w procesie karnym (pobierz plik)

 

Dr Jacek Malczewski, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problemy z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.) (pobierz plik)

 

Dr Jerzy Lachowski, adiunkt UMK w Toruniu

Przesłanka materialna warunkowego przedterminowego zwolnienia na gruncie k.k. (pobierz plik)

 

Dr Jacek Potulski, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Gwarancje stosowania środków zabezpieczających w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego (pobierz plik)

 

Katarzyna Piszczek, absolwentka Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, dr Piotr Piszczek, sędzia NSA

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – kontrowersje wokół jego istoty (pobierz plik)

 

Dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Funkcjonowanie prokuratury a dostęp do informacji publicznej (pobierz plik)

 

Dr. iur. Ingo E. Fromm, prawnik (Koblencja)

Kompetencje organów Wspólnoty Europejskiej w zakresie prawa karnego w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej (art. 280 ust. 4 TWE) (pobierz plik)

 

Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Krajowej  

Struktura i zadania Prokuratury do Spraw Walki z Mafią w Republice Włoskiej (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Joanna Rupar, doktorantka UMCS w Lublinie

Zniesławienie a dozwolona krytyka dziennikarska wobec osób publicznych (pobierz plik)

 

 Recenzje

 

książki Andrzeja Siemaszko (red. naukowa), Beaty Gruszczyńskiej

i Marka Marczewskiego, Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości 2007 – oprac. prof. dr  hab. Lech K. Paprzycki (pobierz plik)

 

książki Andrzeja Lipczyńskiego, Psychologia sądowa – oprac. Krystyna Paszek i Krystyna Pawelec (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia SN z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. III KK 233/07

(dotyczy zasady ograniczonego zaufania) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

do postanowienia SN z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. IV KK 376/07

(dot. ochrony danych osobowych) – oprac. Aleksander Herzog (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

II Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego” –

Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Rzeszów, 8-10 maja 2008 r.) – oprac. Mariusz Zelek (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-16
Data udostępnienia informacji: 2009-03-17
Liczba odsłon: 4 758

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj