add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 12 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Dr hab. Piotr Kardas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

O wzajemnych relacjach między przepisem art. 76 § 1 k.k.s. a przepisem art. 286 § 1 k.k. (pobierz plik)

 

Alfred Staszak, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

Przemoc, szczególne udręczenie i szczególne okrucieństwo jako znamię czynu zabronionego (pobierz plik)

 

Dr Jarosław Wyrembak, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Świadomość bezprawności czynu w ujęciu teoretycznoprawnym

(pobierz plik)

 

Dr Czesław Paweł Kłak, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pojęcie przewlekłości postępowania sądowego (pobierz plik)

 

Maria Świetlicka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi

Postępowanie odwoławcze w prawie karnym skarbowym (pobierz plik)

 

Anna Jacek, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

„Złe urodzenie” jako źródło odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu opieki zdrowotnej (pobierz plik)

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej

Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów – uwagi de lege ferenda (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Krystyna Paszek, z-ca Prokuratora Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Krystyna Pawelec, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie

Prawo małoletniego do odmowy złożenia zeznań (pobierz plik)

 

Dr Danuta Tarnowska, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Udział osoby najbliższej w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki Andrzeja Adamskiego, Janusza Bojarskiego, Piotra Chrzczonowicza,

Mariana Filara, Piotra Girdwoynia, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia) – oprac. dr Stanisław M. Przyjemski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06 

(dot. środka odurzającego)

I – oprac. Katarzyna Wojtanowska (pobierz plik)

II – oprac. Artur Tomasz Olszewski (pobierz plik)

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. I KZP 15/08

(dot. odroczenia wykonania kary) – oprac. Kazimierz Postulski

(pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2007 r., sygn. WA 15/07

(dot. wykładni art. 258 § 1 k.k.) – oprac. Bartłomiej Gadecki (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Międzynarodowa Konferencja nt.: „Harmonizacja europejskiego

prawa prywatnego – wnioski dla polskiego legislatora” (Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, 18-19 czerwca 2008 r.) – oprac. Grażyna Nauka (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-16
Data udostępnienia informacji: 2009-03-17
Liczba odsłon: 4 741

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj