add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 2 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Menedżerska, dr hab. Jacek Pomykała, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Menedżerska
Wykorzystywanie kryptografii przez środowiska terrorystyczne (pobierz plik)

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Grabież i niszczenie podwodnego dziedzictwa kultury (pobierz plik)

Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Reguły ne peius w postępowaniu karnym (art. 454 k.p.k.) (pobierz plik)

Marcin Pawełek, doktorant WSHiP w Warszawie
Składy sądu odwoławczego (pobierz plik)

Blanka J. Stefańska, absolwentka Uniwersytetu w Grenadzie
Zatarcie skazania z mocy prawa (pobierz plik)

Halina Wichlińska-Polak, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, del. do Prokuratury Krajowej, Ewa D. Baran, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie
Zarys metodologii pracy prokuratora w sprawach administracyjnych (pobierz plik)

Zbigniew Banasiak, wykładowca Szkoły Policji w Słupsku 
Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie publicznoskargowym w praktyce policyjnej (pobierz plik)

Bartosz Baran, doktorant Uniwersytetu Śląskiego
Kodeks praw pokrzywdzonego jako element reformy systemu prawa karnego w Wielkiej Brytanii (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga
Procesowe i kryminalistyczne aspekty oględzin osoby (pobierz plik)

Recenzja

książki Michała Rusinka, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym – oprac. prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (pobierz plik)

Glosa

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2007 r., sygn. IV KK 434/06 (dot. zbiegu negatywnych przesłanek procesowych) – oprac. dr Czesław Paweł Kłak (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Debata przy okrągłym stole nt. „Polityka udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia – przesłanki prawne a praktyka” (Warszawa, dnia 23 października 2007 r.) – oprac. Grażyna Nauka (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23
Liczba odsłon: 4 548

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj