add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 3 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki
Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym po nowelizacji k.p.k. (pobierz plik)

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Postępowanie dowodowe na rozprawie odwoławczej (pobierz plik)

Dr Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
Zatrzymanie oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym (pobierz plik)

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Przestępstwo urojone (pobierz plik)

Prof. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku, dr Piotr Starzyński, asesor Prokuratury Rejonowej w Szczytnie
Powrót konfiskaty mienia? (pobierz plik)

Dr Katarzyna Banasik, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego
Wypadek mniejszej wagi w prawie karnym (pobierz plik)

Bartłomiej Gadecki, aplikant Prokuratury Rejonowej w Ostródzie
Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.) (pobierz plik)

Karolina Polit-Langierowicz, doktorantka UMK w Toruniu
Wzajemne uznawanie orzeczeń karnych między państwami Unii Europejskiej (pobierz plik)

Cezary Michalczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, del. do Prokuratury Krajowej
Rozwiązania prawne obowiązujące Polskę po wejściu do strefy Schengen (pobierz plik)

Dr Zdzisław Muras, WSEiZ w Warszawie
Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem w systemach common law – w kontekście możliwości wystąpienia w procesie karnym (pobierz plik)

Anna Maria Chomiuk-Żywalewska, Uniwersytet w Białymstoku
Instytucja „sądów uczniowskich” w Niemczech jako alternatywne rozwiązanie przeciwdziałania przestępczości nieletnich (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Marek Derlatka, doktorant UAM w Poznaniu
Błąd co do prawa – wybrane aspekty (pobierz plik)

Recenzja

książki Sławomira Serafina, Bogumiła Szmulika, Organy ochrony prawnej RP – oprac. dr Radosław Krajewski (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. I KZP 52/05 (dot. kwalifikacji czynu jako wykroczenia) – oprac. Katarzyna Sychta (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. II AKz 154/05 (dot. przepadku równowartości korzyści majątkowej) – oprac. Marek Siwek (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23
Liczba odsłon: 7 029

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj