add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 4 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej
Postępowanie w sprawach o uchylenie immunitetu prokuratorskiego – stan prawny i praktyka (część I) (pobierz plik)

Dr Monika Całkiewicz, adiunkt Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Tomasz G. Całkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych (pobierz plik)

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego (prawo karne procesowe – 2007 r.) (pobierz plik)

Dr Michał Rusinek, asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego
O „prawie do kłamstwa” (artykuł polemiczny) (pobierz plik)

Grażyna Nauka, podreferendarz w Ministerstwie Sprawiedliwości
Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym (pobierz plik)

Ilona Topa, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego
Międzynarodowa współpraca państw w wydawaniu przestępców. Zagadnienia materialnoprawne (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Tomasz Retyk, aplikant Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie
Charakter przestępstwa wzięcia zakładnika (art. 252 § 1 k.k.) (pobierz plik)

Recenzja

książki Dariusza Świeckiego, Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym – oprac. Aleksandra Płatek (pobierz plik)

Glosa

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. II KK 285/05 (dot. wykładni art. 178 § 1 k.k.) – oprac. dr Jan Kulesza (pobierz plik)

 

 

Sprawozdania i informacje

14. Doroczna Konferencja IPES nt. „Urbanizacja i bezpieczeństwo” (Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 8–12 kwietnia 2007 r.) – oprac. prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (pobierz plik)

Konferencja nt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej i Szwajcarii: wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości i instytucji finansowych” (Bazylea, 10–11 grudnia 2007 r.) – oprac. Justyna Łacny (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-10-22
Liczba odsłon: 5 107

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj