add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 5 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Menedżerska, dr hab. Jacek Pomykała, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła menedżerska
Kryminalistyczne metody ujawnialności przekazów kryptograficznych (pobierz plik)

Dr Adam Habuda, adiunkt, prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu
Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach (pobierz plik)

Dr Zbigniew Jędrzejewski, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego
Zgoda dysponenta dobrem a struktura przestępstwa (pobierz plik)

Dawid Bunikowski, doktorant UMK w Toruniu
Przepadek korzyści majątkowych pochodzących z popełnienia przestępstwa jako środek karny (pobierz plik)

Dr Czesław Paweł Kłak, Uniwersytet Rzeszowski
Międzynarodowy zespół śledczy w świetle prawa polskiego (pobierz plik)

Marcin Jachimowicz, prokurator Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (pobierz plik)

Łukasz Cora, Uniwersytet Gdański
Zatrzymanie administracyjne na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pobierz plik)

Piotr Gensikowski, asesor Sądu Rejonowego w Grudziądzu
Materialnoprawne zagadnienia ograniczenia orzeczenia co do kary w postępowaniu w stosunku do nieobecnych (art. 19 § 4 k.k.s.) (pobierz plik)

Dr Jacek Izydorczyk, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Japoński kodeks karny (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Jolanta Kosińska, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego
Wartość dowodowa Niebieskiej Karty w postępowaniu karnym (pobierz plik)

Recenzja

książki Violetty Kwiatkowskiej-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

Glosy

do wyroku SN z dnia 25 października 2007 r., sygn. III KK 270/07 (dot. pojazdów mechanicznych) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

do wyroku SN z dnia 28 listopada 2006 r., sygn. III KK 156/06 (dot. problemu karalności usiłowania podżegania) – oprac. dr Michał G. Węglowski (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23
Liczba odsłon: 4 499

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj