add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 6 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej
Postępowanie w sprawach o uchylenie immunitetu prokuratorskiego – stan prawny i praktyka (część II) (pobierz plik)

Dr Andrzej Kiełtyka, zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie
Śledztwo po zmianach kodeksu postępowania karnego (pobierz plik)

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego (pobierz plik)

Michał Laskowski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Ustawowe pojęcie „nieskazitelność charakteru” (pobierz plik)

Aneta Wilkowska-Płóciennik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie
Stosowanie leczniczych środków zabezpieczających z art. 94 k.k. (pobierz plik)

Agnieszka Szczekala, doktorantka UMCS w Lublinie
Chuligański charakter czynu (pobierz plik)

Dr Zbigniew R. Kmiecik, adiunkt UMCS w Lublinie
Inicjatywa dowodowa w postępowaniu administracyjnym (pobierz plik)

Dr Czesław Paweł Kłak, Uniwersytet Rzeszowski
Zespół śledczy w świetle prawa międzynarodowego (pobierz plik)

Adriana Emilia Pływaczewska, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Kary główne w kodeksie karnym Chińskiej Republiki Ludowej (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Wojciech Kotowski, redaktor naczelny miesięcznika „Paragraf na Drodze”
Z problematyki postępowań w sprawach o wypadki drogowe (pobierz plik)

Recenzje

książki Jacka Kosonogi, Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym – oprac. prof. dr hab. Stanisław Hoc (pobierz plik)

książki Elżbiety Skowrońskiej-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe – oprac. Dorota Krekora-Zając (pobierz plik)

Glosa

do uchwały Pełnego Składu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. BSA-4110-5/07 (dot. uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do delegowania sędziego) – oprac. Beata Mik (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23
Liczba odsłon: 4 938

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj