Spis treści

Dr hab. Anna Jedynak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Rzeszotarski, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wiarygodność wniosków w kryminalistycznych badaniach identyfikacji mówców (pobierz plik)

Dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uwagi do art. 66 § 3 kodeksu karnego (pobierz plik)

Piotr Lewczyk, aplikant Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie
Wypadek mniejszej wagi w kodeksie karnym (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda) (pobierz plik)

Marcin Jachimowicz, prokurator Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie
Przestępstwo zakłócania kontroli  (art. 225 k.k.) (pobierz plik)

Dr Piotr Wiatrowski, Katedra Prawa AE w Krakowie
Łapownictwo czynne i warunki niekaralności jego sprawcy w kodeksie karnym (pobierz plik)

Jacek Kędzierski, Kancelaria adwokacka w Łodzi
Uwagi dotyczące „pojęcia pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k.” (w związku z artykułem J. Skorupki) (pobierz plik)

Dr Mariusz Czyżak, adiunkt Akademii Polonijnej w Częstochowie
Przestępstwo używania urządzenia radiowego bez pozwolenia (pobierz plik)

Agnieszka Baj, aplikant Prokuratury Rejonowej w Łasku
Wybrane zagadnienia przepisu art. 186 k.p.k. (pobierz plik)

Agnieszka Kołodziejczyk, doktorantka UMCS w Lublinie
Postępowanie przyspieszone (uwagi krytyczne) (pobierz plik)

Dr Czesław Paweł Kłak, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zasady współpracy w ramach międzynarodowego zespołu śledczego (pobierz plik)

Dr Jacek Izydorczyk, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Policja w Japonii – zarys systemu (pobierz plik)

Zmiany legislacyjne

Karolina Polit-Langierowicz, doktorantka UMK w Toruniu
Rozszerzony przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa – uwagi do projektu nowelizacji k.k. (pobierz plik)

Dr Krzysztof Eichstaedt, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Proponowane zmiany w k.p.k. (pobierz plik)

Dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku
Uwagi związane z projektem ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Anna Gadomska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku
Przygotowanie do przesłuchania małoletniej ofiary w charakterze świadka (pobierz plik)

Michał Skwarzyński, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Charakter prawny przepisu art. 213 kodeksu karnego (pobierz plik)

Katarzyna Haśko, doktorantka WSHiP Warszawie
Struktura wyroku sądu I instancji (pobierz plik)

Recenzja

monografii Barbary Stańdo-Kaweckiej, Prawo karne nieletnich – od opieki do odpowiedzialności – oprac. prof. dr hab. Andrzej Marek (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia SN z dnia 11 stycznia 2008 r., sygn. IV KK 429/07 (dot. wypadku drogowego) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. I KZP 39/07 (dot. ponownego postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego) – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2003 r., sygn. II AKa 72/03 (dot. podstawy prawnej przepadku podrobionego weksla) – oprac. Tomasz Fołta, Andrzej Mucha (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

VI edycja seminarium z cyklu „Prawnicza informacja korporacyjna” nt. „Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym” (Warszawa, 12 marca 2008 r.) – oprac. Grażyna Nauka (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23
Liczba odsłon: 5 486

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj