Spis treści

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej
Asystent prokuratora – pomocnik czy zastępca? (pobierz plik)

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP
Spory o właściwość między sądami karnymi (pobierz plik)

Dr Michał G. Węglowski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wejherowie
Zatrzymanie procesowe – uwagi polemiczne (pobierz plik)

Dr Jarosław Zagrodnik, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Specyfika trybu kontroli postanowień o umorzeniu postępowania rejestrowego (pobierz plik)

Jarosław Kasiński, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego
Przerwa w rozprawie w postępowaniu przyspieszonym (pobierz plik)

Dr Czesław Paweł Kłak, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego
Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia (pobierz plik)

Tomasz Tabaszewski, doktorant UJ w Krakowie
Problem samoistności obrony koniecznej (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Agata Osińska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku
Skazanie bez rozprawy – art. 335 k.p.k. (pobierz plik)

Recenzje

Międzynarodowego podręcznika kryminologii, t. I: Podstawy kryminologii, pod red. Hansa Joachima Schneidera – oprac. prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst (pobierz plik)

książki Marii Rogackiej-Rzewnickiej, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego – oprac. dr Stanisław M. Przyjemski (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. I KZP 32/06 (dot. warunków wydania wyroku łącznego):
I   – oprac. Dariusz Wysocki (pobierz plik)
II  – oprac. Kazimierz J. Leżak (pobierz plik)
III – oprac. Bartosz Łopalewski (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Seminarium nt. „Handel podrabianymi towarami i działania ochronne Unii Europejskiej” (Rzym, 5–7 maja 2008 r.) – oprac. prof. dr hab. Andrzej Adamski (pobierz plik)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Ocena funkcjonowania porozumień karnoprocesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości” (Białystok, 17–19 kwietnia 2008 r.) – oprac. Anna Gadomska, Karolina Malinowska-Krutul (pobierz plik)

Konferencja nt. „Model postępowania przygotowawczego” (Wrocław, 7 marca 2008 r.) – oprac. Marcin Kuźma (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 1970-01-01
Data udostępnienia informacji: 2008-10-06
Liczba odsłon: 4 864

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj