Spis treści 

 

Prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu

Przepisy karne o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku w ujęciu prawnoporównawczym (Polska, Słowacja, Czechy) (pobierz plik)

 

Piotr Ochman, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego

Spór o pojęcie dokumentu w prawie karnym (pobierz plik)

 

Blanka J. Stefańska, absolwentka Uniwersytetu w Grenadzie oraz Uniwersytetu Warszawskiego

Zatarcie skazania w formie aktu łaski (pobierz plik)

 

Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Zagadnienie jawności stosowania tymczasowego aresztowania

(pobierz plik)

 

Olga Maria Piaskowska, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Właściwość sądu do orzekania w przedmiocie depozytu w sprawie karnej

(pobierz plik)

 

Ariadna Ochnio, doktorantka INP PAN

Blokada rachunku instrumentów finansowych (pobierz plik)

 

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

Zgoda następcza sądu na stosowanie kontroli operacyjnej (pobierz plik)

 

 Zmiany legislacyjne

 

Jacek Kędzierski, adwokat, Łódź

O niezależność prokuratury – w kręgu faktów i mitów (pobierz plik)

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej

Niezależność Prokuratury – mit czy nadzieja? (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Jarosław Łupiński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach

Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie (pobierz plik)

 

Recenzja

 

monografii Jerzego Wojciecha Wójcika, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne – oprac. prof. dr hab. Kazimierz Rajchel

(pobierz plik)

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. II KK 290/07 (dot. opinii prywatnej) – oprac. prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski

(pobierz plik) 

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 r., sygn. WZ 9/08 (dot. dostępu do akt postępowania przygotowawczego) – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-17
Data udostępnienia informacji: 2009-03-17
Liczba odsłon: 5 283

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj