Spis treści

 

Andrzej Stankowski, prokurator Prokuratury Krajowej

Propozycja unormowań Prokuratury w Konstytucji RP (pobierz plik)

 

Dr Radosław Krajewski, adiunkt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przestępstwo nielegalnego organizowania adopcji (pobierz plik)

 

Piotr Janas, doktorant UMCS w Lublinie

Przestępstwo hackingu (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Łucarz, dr Anna Muszyńska, adiunkci Uniwersytetu Wrocławskiego

Realizacja prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a zasada szybkości

postępowania (pobierz plik)

 

Paweł Razowski, student V roku Uniwersytetu Wrocławskiego

Przestępstwo w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej (pobierz plik)

 

Dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (pobierz plik)

 

Zofia Zawadzka, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym (pobierz plik)

 

Dr Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego

Postępowanie apelacyjne we francuskim kodeksie postępowania karnego (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Józef Gurgul, prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości w stanie spoczynku

Nadzór służbowy – zadania i metody (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Radosława Olszewskiego, Ujawnianie przez sąd i usuwanie

istotnych braków dochodzenia lub śledztwa w polskim procesie

karnym – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

książki Teresy Dukiet-Nagórskiej, Autonomia pacjenta a polskie prawo

karne – oprac. dr Paweł Daniluk (pobierz plik)

 

książki Feliksa Prusaka, Postępowanie karne skarbowe – oprac.

Wojciech Kotowski (pobierz plik

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn.

V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury) – oprac. dr Ewa Plebanek (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2008 r.,

sygn. II KK 342/07 (dot. warunków wniesienia kasacji) – oprac.

Łukasz Chojniak (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja naukowa nt. „Decyzja Rady Unii Europejskiej wzmacniająca działania

Eurojust oraz EJN. Nowa siła we wspieraniu prowadzących postępowania

w Unii Europejskiej” (Trier, 2-3 kwietnia 2009 r.) – oprac. Agnieszka Serzysko (pobierz plik)

 

Komunikat

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza na Studia Podyplomowe

Akademia Nowoczesnego Prawnika”organizowane w roku akademickim 2009/2010

(pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-10-29
Data udostępnienia informacji: 2009-11-25
Liczba odsłon: 5 116

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj