add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 11-12 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Dr Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego

Wina w prawie karnym materialnym i procesowym (pobierz plik)

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku delegowany

do Ministerstwa Sprawiedliwości

Rola sądu i prokuratora przy wymiarze kary (pobierz plik)

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Wnioskowy tryb ścigania przestępstwa średniego wypadku drogowego (pobierz plik)

Dr Antoni Bojańczyk, adiunkt UKSW, Warszawa, dr Tomasz Razowski, adwokat, Wrocław

Konsekwencje procesowe przewinienia dyscyplinarnego będącego przestępstwem (pobierz plik)

Dr Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Krajowej

Traktat Lizboński – nowa szansa na usprawnienie współpracy

w obszarze wymiaru sprawiedliwości (pobierz plik)

Dr Zdzisław Muras, WSEiZ w Warszawie

Uprawnienia procesowe pokrzywdzonego w ustawodawstwie romańskim (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Stanisław Momot, asystent IWS, dr Andrzej Ważny, adiunkt IWS

Postępowanie przyspieszone w praktyce (pobierz plik)

Recenzje

Recenzja książki Gintarasa Svedasa, Podstawy i tendencje polityki karnej

w Republice Litewskiej – oprac. prof. dr hab. Andrzej Marek (pobierz plik)

Recenzja książki Jacka Izydorczyka, Hanzai znaczy przestępstwo –

oprac. dr hab. Paweł Wiliński (pobierz plik)

Recenzja książki A. Gałęskiej-Śliwki, Śmierć jako problem medyczno-

kryminalistyczny – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

Recenzja książki Celiny Nowak, Korupcja w polskim prawie karnym na

tle uregulowań międzynarodowych – oprac. Alicja Ornowska (pobierz plik)

Glosy

do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 20 września

2007 r., sygn. I KZP 27/07 (dot. skrócenia kary) – oprac. dr Tomasz Kalisz (pobierz plik)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r., sygn. I KZP

15/07 (dot. rei iudicatae) – oprac. Piotr Wójcik (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

V Bielańskie Kolokwium Karnistyczne nt. „Nadzwyczajny wymiar kary”

(Warszawa, 14 maja 2008 r.) – oprac. Ewelina Mazur (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-25
Data udostępnienia informacji: 2009-11-25
Liczba odsłon: 5 753

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj