Spis treści

 

Dr hab. Jerzy Skorupka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Jeszcze o pojęciu pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. (pobierz plik)

 

Anna Szczotka, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Dostęp do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym (pobierz plik)

 

Wojciech Kociubiński, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji (pobierz plik)

 

Dr Sylwia Durczak-Żochowska, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Udostępnienie treści wyroku nakazowego (pobierz plik)

 

Łukasz Cora, asystent Uniwersytetu Gdańskiego

Zatrzymanie stadionowe (pobierz plik)

 

Dr Mateusz Klinowski, asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Michał Płachta, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Specjalny Trybunał ONZ ds. Libanu (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard Jaworski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Aprobata niemieckiego Sądu Najwyższego dla użycia poligrafu w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku

O realizacji celów procesu karnego z udziałem znawców nauk pomostowych

(pobierz plik) 

 

Agata Krakówka, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego

Hipoteka jako jedna z postaci poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Bolesława Kurzępy, Kodeks wykroczeń. Komentarz – oprac. Wojciech Kotowski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2006 r., sygn. IV KK 209/06 (dot. oględzin i eksperymentu) – oprac. dr Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. I KZP 6/07 (dot. wykorzystania dowodów z kontroli operacyjnej) – oprac. dr Michał G. Węglowski (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r.,

sygn. III KK 245/07 (dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary) – oprac. Marek Derlatka (pobierz plik)

 

do postanowienia  Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2008 r.,

sygn. III KK 41/08 (dot. spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja naukowa nt. „Kodeks karny i kodeks postępowania karnego

po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian” (Nałęczów, dnia 22-24 czerwca 2008 r.) – oprac. Marta Mozgawa, Agnieszka Szczekala

(pobierz plik) 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-18
Data udostępnienia informacji: 2009-03-18
Liczba odsłon: 4 363