Spis treści

Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego

Standard „równości broni” w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania (pobierz plik)

 

Dr Joanna Kulesza, dr Jan Kulesza, adiunkci Uniwersytetu Łódzkiego

Gra „Second Life” – wirtualny świat, realne przestępstwa? (pobierz plik)

 

Dr Janusz Sawicki, Uniwersytet Wrocławski

Wadliwe prowadzenie kantoru jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

(pobierz plik)

 

Adam Błachnio, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga-Południe,

Katarzyna Rola-Stężycka, starszy specjalista w MF

Uporczywe niewpłacanie podatku w terminie a przedawnienie karalności

(pobierz plik) 

 

Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga

Znaczenie szybkości postępowania karnego oraz koncentracji czynności procesowych dla realizacji celów i zadań procesu karnego (pobierz plik)

 

Rafał Janiszowski-Downarowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie

Granice dozwolonej prowokacji w polskim prawie karnym (pobierz plik)

 

Zmiany legislacyjne

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego (nowele z dnia 24 października 2008 r.) (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku, del. do Ministerstwa Sprawiedliwości

Niedozwolone sposoby przesłuchania (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Wojciecha Branickiego, Tomasza Kupca i Pauliny Wolańskiej-

Nowak, Badania DNA dla celów sądowych – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 października 2008 r.,

sygn. I KZP 20/08 (dot. pojazdu mechanicznego) – oprac. prof. dr

hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2008 r., sygn. V KK 343/07 (dot. świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym) – oprac. prof. dr hab. Jerzy Skorupka (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 października

2006 r., sygn. II AKa 134/06 (dot. odebrania od świadka przyrzeczenia) – oprac. dr Antoni Bojańczyk, dr Tomasz Razowski (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Sympozjum naukowe nt. „Ochrona dziecka w prawie publicznym”

(Tomaszów Lubelski, 25 maja 2007 r.) – oprac. Monika Bartnik (pobierz plik)

 

Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012 (Szczytno, 4-5 grudnia 2008 r.) – oprac. dr Piotr Chlebowicz (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-20
Data udostępnienia informacji: 2009-03-20
Liczba odsłon: 4 527

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj