Spis treści

 

Prof. dr hab. Brunon Hołyst, rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej

w Warszawie

Internet jako miejsce zdarzenia (pobierz plik)

 

Dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UG, dr Jacek Potulski, adiunkt UG

Okoliczności usprawiedliwiające nieświadomość bezprawności

kryminalnej. Próba systematyzacji (pobierz plik)

 

Dr Rafał Adamus, dr hab. Marek J. Lubelski, prof. KSW w Krakowie

Karnoprawna ochrona wierzycieli w postępowaniu naprawczym

(pobierz plik) 

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej

Przegląd uchwał i postanowień Izby Karnej Sądu Najwyższego

w kwestiach prawnych (prawo karne procesowe – 2008 r.) (pobierz plik)

 

Stanisław Momot, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku

Postępowanie sądowe w sprawach, w których czas trwania

tymczasowego aresztowania przekroczył 2 lata (w świetle badań

aktowych) (pobierz plik)

 

Dr Krzysztof Eichstaedt, Przewodniczący V Wydziału Karnego Sądu

Okręgowego w Łodzi

Wykonanie postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu okresu

tymczasowego aresztowania (pobierz plik)

 

Zmiany legislacyjne

 

Artur Tomasz Olszewski, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku

Propozycja zmian kary ograniczenia wolności (pobierz plik)

 

Jacek Mąka, Z-ca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych – czy jest

potrzebna w obecnym stanie prawnym w Polsce? (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Marcin Pawełek, adwokat w Otwocku

Urojone prawo do obrony a odpowiedzialność za fałszywe

zeznania (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Jacka Potulskiego, Dziecko jako przedmiot czynu

zabronionego – oprac. dr Radosław Krajewski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia SN z dnia 10 września 2008 r., sygn. V KK 160/08

(dot. świadomości stanu nietrzeźwości) – oprac. prof. dr hab.

Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 maja

2007 r., sygn. II AKz 288/07 (dot. korzystania z dowodów przez

CBA) – oprac. prof. dr hab. Stanisław Hoc (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-02
Data udostępnienia informacji: 2009-04-02
Liczba odsłon: 4 182

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj