Spis treści

 

Prof. dr hab. Feliks Prusak, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Zakres związania polskiego prawa karnego konwencją Unii Europejskiej

w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

(pobierz plik) 

 

Dr Piotr Góralski, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Związek przyczynowy w prawie karnym na tle orzecznictwa sądowego

(pobierz plik)

 

Michał Piech, aplikant adwokacki w Krakowie

O dwóch znaczeniach czynu w kodeksie karnym (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja

Frycza Modrzewskiego

Przestępstwo narażenia na zarażenie wirusem HIV (art. 161 § 1 k.k.)

(pobierz plik)

 

Jarosław Marciniak, doktorant WSHiP w Warszawie

Podmiot przestępstwa z art. 218 k.k. (pobierz plik)

 

Jolanta Kornakiewicz, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach,

Przemysław Piątek, prokurator Prokuratury Krajowej delegowany

do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach

Działalność pozakarna prokuratora w sprawach dotyczących

reglamentowanej działalności gospodarczej (cz. 2) (pobierz plik)

 

Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Wzajemne relacje między jurysdykcją krajową a jurysdykcją

Międzynarodowego Trybunału Karnego w aspekcie zagadnienia

harmonizacji prawa karnego (pobierz plik)

 

Zmiany legislacyjne

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej

Dalsze zmiany k.p.k. (w okresie od grudnia 2008 r. do lutego 2009 r.)

(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku

Niektóre zagadnienia konfrontacji w świetle orzecznictwa sądowego

i kryminalistyki (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Brunona Hołysta, Terroryzm, t. 1 i 2, Warszawa 2009 – oprac. prof. dr hab. Andrzej Marek (pobierz plik)

 

książki Andrzeja Siemaszko (redaktor naukowy), Beaty Gruszczyńskiej,

Marka Marczewskiego, Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa

2009 – oprac. prof. n. dr. hab. Lech K. Paprzycki (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07

(dot. odpowiedzialności za wypadek w czasie rajdu) – oprac.

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

do uchwały SN z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. III CZP 65/08 (dot. zażalenia na zwrot wniosku o udzielenie zabezpieczenia) – oprac. Aleksandra

Stefanowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

III Europejska Konferencja nt. badań nad bezpieczeństwem

(Paryż, 29-30 września 2008 r.) – oprac. prof. zw. dr hab. Emil W.

Pływaczewski (pobierz plik)

 

Konferencja Prokuratora Generalnego Republiki Federalnej Niemiec

(Lipsk, 3-5 listopada 2008 r.) – oprac. Joachim Krull (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-18
Data udostępnienia informacji: 2009-06-18
Liczba odsłon: 4 515

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj