Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Bożena Gronowska, UMK w Toruniu

Prawo oskarżonego do milczenia oraz wolność od samooskarżenia

w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (pobierz plik)

 

Dr Jarosław Zagrodnik, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kwestia uprawnień pokrzywdzonego w sytuacji ponownego

zaniechania ścigania karnego (pobierz plik)

 

Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Krajowej

Analiza polskiego prawa pod kątem efektywności ścigania

handlu ludźmi do pracy przymusowej (pobierz plik)

 

Dr hab. Leszek Wilk, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Obowiązki i odpowiedzialność płatnika podatku (pobierz plik)

 

Jacek Kołacz, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Weksel in blanco jako przedmiot czynności wykonawczej

przestępstwa z art. 310 § 1 kodeksu karnego (pobierz plik)

 

Dr Tomasz Oczkowski, adiunkt UMK w Toruniu

Problematyka karnoprawnej oceny wyłudzenia podatku VAT (pobierz plik)

 

Marcin Jachimowicz, prokurator Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustaw

samorządowych (pobierz plik)

 

Blanka J. Stefańska, absolwentka Uniwersytetu w Grenadzie oraz

Uniwersytetu Warszawskiego

Zatarcie warunkowego skazania (pobierz plik)

 

Hubert Mazur, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dozór elektroniczny w procesie karnym (pobierz plik)

 

Agata Kowalczuk, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie

z pokrzywdzonym (pobierz plik)

 

Iwona Zielinko, aplikant adwokacki w Warszawie

Tajemnica dziennikarska w prawie prasowym (pobierz plik)

 

Maria Teresa Kalocińska, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie

spoczynku

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym – polemika

(pobierz plik)

 

Dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. UW, dr Ewa Weigend, Freiburg im Breisgau,

prof. dr hab. Jan Widacki, Krakowska Akademia, prof. dr hab. Józef

Wójcikiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekspertyz Sądowych

W kwestii rzekomej aprobaty niemieckiego Sądu Najwyższego dla

badania poligraficznego w procesie karnym (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu

Nowy czeski kodeks karny (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Anna Dudzińska, Urząd Miasta Katowice

Kształtowanie się odpowiedzialności karnej za działania medyczne

z naruszeniem zgody pacjenta (pobierz plik)

 

Dr Kazimiera Juszka, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Perspektywa doskonalenia systemu wykrywalności sprawców

przestępstw (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Wojciecha Kotowskiego i Bolesława Kurzępy, Inspekcja

Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie

drogowym, Warszawa 2009 – oprac. dr Andrzej Ważny (pobierz plik)

 

książki Bolesława Kurzępy, Prawo budowlane. Komentarz do ustawy

i orzecznictwo, Toruń 2008 – oprac. Wojciech Kotowski (pobierz plik)

 

Glosy

 

Glosa do postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r.,

sygn. II KK 254/08 (dot. art. 244 k.k.) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A.

Stefański (pobierz plik)

 

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2008 r.,

sygn. I KZP 26/08 (dot. uprawnień Strażników Państwowej Straży

Łowieckiej) – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r.,

sygn. II KK 60/08 (dot. oczywistej omyłki pisarskiej) – oprac. dr Antoni

Bojańczyk i dr Tomasz Razowski (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Trzeci Światowy Szczyt Prokuratorów Generalnych (Bukareszt,

23-25 marca 2009 r.) – oprac. Cezary Michalczuk (pobierz plik)

 

Komunikat (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-27
Data udostępnienia informacji: 2009-07-27
Liczba odsłon: 5 342

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj