Spis treści

 

Dr Krzysztof Eichstaedt, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzekanie o obserwacji psychiatrycznej (pobierz plik)

 

Dr Arkadiusz Lach, adiunkt UMK w Toruniu

Udział oskarżonego w czynnościach procesowych w drodze

videokonferencji (pobierz plik)

 

Anna Jaskuła, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Zaskarżalność postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych

(pobierz plik)

 

Weronika Król, doktorantka UMK w Toruniu

Silne wzburzenie w rozumieniu art. 148 § 4 k.k. (pobierz plik)

 

Piotr Polak, nadkom., Laboratorium Kryminalistyczne KSP, Anna Maria

Sitkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Dr Ireneusz

Sołtyszewski, adiunkt Uniwersyteu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Środki psychoaktywne w  przestępstwach seksualnych (pobierz plik)

 

Michał Makowski, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów

Przestępstwo oszustwa w zakresie zamówień publicznych (pobierz plik)

 

Dr Andrzej Ważny, adiunkt  w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Konstytucja bez prokuratury (pobierz plik)

 

Dr Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Krajowej

Współpraca w sprawach karnych między organami Polski i Szwajcarii

(pobierz plik) 

 

Zmiany legislacyjne

 

Dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Nowelizacja art. 25 § 3 k.k. (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Karnoprawne aspekty ustawy o języku polskim (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Stanisława Hoca, Karnoprawna ochrona informacji –

oprac. prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik (pobierz plik)

 

książki Krystyny Chusteckiej, Podatek od czynności cywilnoprawnych

w 2009 r. – oprac. dr Wiesław Pomorski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 r.,

sygn. IV KK 256/08 (dot. przedstawienia zarzutów) – oprac.

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., sygn. I KZP

35/08 (dot. naruszenia tajemnicy państwowej) – oprac.

dr Michał Leciak (pobierz plik)

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP

12/04 (dot. zaświadczenia o zatrudnieniu) – oprac.

dr Zygmunt Kukuła (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-09-07
Data udostępnienia informacji: 2009-09-07
Liczba odsłon: 5 165

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj