Spis treści

 

Redaktor Naczelny

XV lat funkcjonowania „Prokuratury i Prawa“ (pobierz plik)

 

Prof. zw. dr hab. Bożena Gronowska, UMK w Toruniu

Pięćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

z perspektywy Polski (pobierz plik) 

 

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki

Niezależność prokuratury i prokuratorów w świetle znowelizowanej

ustawą z dnia 9 października 2009 r. ustawy o prokuraturze (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej

Podstawy i zakres odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

lub zatrzymanie (pobierz plik)

 

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej

w Warszawie

Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej (pobierz plik)

 

Dr hab. Piotr Kardas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Standard rzetelnego procesu a prawo wglądu do akt sprawy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania,czyli historia jednej nowelizacji (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik, UMCS w Lublinie

Akt oskarżenia jako pisemna forma skargi oskarżyciela publicznego (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Andrzej Marek, UMK w Toruniu

O fikcji jednoczynowości przestępstwa ciągłego i jej konsekwencjach raz jeszcze (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Kazimierz Marszał, Uniwersytet Śląski

W sprawie merytorycznego wyrokowania przez sąd I instancji poza rozprawą

w sprawach karnych (pobierz plik)

 

Jacek Mąka, Z-ca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Instytucja prowokacji w praktyce działania służb policyjnych (pobierz plik)

 

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dr hab. Katarzyna Laskowska,

prof. UwB, dr hab. Grażyna B. Szczygieł, prof. UwB, dr Wojciech Filipkowski,

dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk i dr Elżbieta Zatyka

Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli (pobierz plik)

 

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Status skazanego w postępowaniu przed sądem (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Wojciech Radecki, PAN we Wrocławiu

Quady na obszarach przyrodniczo cennych – uwagi z zakresu prawa karnego

na tle porównawczym (Polska, Czechy, Słowacja) (pobierz plik)

 

Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, Uniwersytet Warszawski

O zjawisku „prywatyzacji” („cywilizacji”) prawa karnego w świetle koncepcji celu

postępowania karnego. Krótki rys historycznoprawny (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski

Czas jako czynnik determinujący przebieg postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową (pobierz plik)

 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki, Zakład Kryminalistyki

Ocena prawna czynów sprowadzających pożar (pobierz plik)

 

Grażyna Urbaniak, Główny Księgowy Budżetu Resortu, Monika Górska,

Główny Specjalista w Departamencie Budżetu i Inwestycji

Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości prokuratury (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-01-25
Data udostępnienia informacji: 2010-07-01
Liczba odsłon: 7 871

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj