add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 11 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Prof. dr hab. Michał Płachta, Elbląska Uczelnia Ekonomiczno-Humanistyczna

Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: pojęcie, geneza i środki zaradcze (pobierz plik)

 

Justyna Badziak, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego

Kryteria przedmiotowe podobieństwa przestępstw (pobierz plik)

 

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku

Dane osobopoznawcze w kontekście ograniczeń prawa karnego (pobierz plik)

 

Dr Tomasz Kozioł, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie

Znaczna ilość środka odurzającego (pobierz plik)

 

Anna Gadomska-Radel, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Ocena wiarygodności zeznań dzieci (pobierz plik)

 

Katarzyna Cebula, asystent sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie

Skutki cofnięcia środka odwoławczego (pobierz plik)

 

Marek Siwek, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Wykonanie niektórych środków karnych (pobierz plik)

 

Dr Anna Jacek, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Odpowiedzialność  zakładu opieki zdrowotnej na zasadzie słuszności (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Anna Piaczyńska, doktorantka UAM w Poznaniu

Przestępstwo udzielenia środków odurzających lub substancji psychotropowych (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Krzysztofa Eichstaedta, Czynności sądu w postępowaniu

przygotowawczym w polskim prawie karnym, Warszawa 2008 – oprac. dr Beata Gozdecka (pobierz plik)

 

Glosy

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., sygn.

I KZP 19/08 (dot. skutków niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika

na rozprawie) – oprac. Damian Gil (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2010 r., sygn.II KK 198/09

(dot. wykorzystania badań przesiewowych) – oprac. prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit,

Wiesław Juchacz (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. II AKa 69/09

(dot. obowiązku udziału prokuratora w sekcji zwłok)  – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

II Forum Naukowe „Podlasie–Warmia i Mazury” nt. „Przestępczość zorganizowana i terroryzm

XXI wieku. Przyczyny – przejawy – przeciwdziałanie” (Białowieża, 16–19 maja 2010 r.)

 – oprac. dr Piotr Chlebowicz, dr Monika Kotowska (pobierz plik)

 

Szkolenia e-learningowe – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09
Liczba odsłon: 5 631

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj