Spis treści

 

Informacja Prokuratora Generalnego (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Wykroczenie naruszenia przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg

wewnętrznych (art. 85a k.w.) (pobierz plik)

 

Dr Zygmunt Kukuła, III Komisariat Policji w Bielsku-Białej

Oszustwo w świadczeniu usług (pobierz plik)

 

Dr Jerzy Duży, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Korzyść w przestępstwie prania pieniędzy (pobierz plik)

 

Dr Agnieszka Pilch, asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kryteria tożsamości czynu (pobierz plik)

 

Tomasz Tabaszewski, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Eksces intensywny obrony koniecznej w orzecznictwie (pobierz plik)

 

Dominik Wilmański, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego

Geneza i rozwój odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa za

błędy wymiaru sprawiedliwości (pobierz plik)

 

Krzysztof Czichy, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Odpowiedzialność za oszustwo w deklaracji podatkowej (pobierz plik)

 

Agata Wądołowska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Istota chuligańskiego charakteru czynu (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Tomasz Razowski, adwokat we Wrocławiu

Zakres podstawy faktycznej odpowiedzialności posiłkowej w prawie

karnym skarbowym (pobierz plik)

 

Recenzje

 

monografii Łukasza Pohla, Struktura normy sankcjonowanej w prawie

karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007 – oprac. prof. dr hab.

Ryszard Dębski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r.,

sygn. I KZP 24/07 (dot. stosunku wzajemnego art. 377 § 3 k.p.k.

i art. 479 § 1 k.p.k.) – oprac. dr Bogusław Zając (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2009 r., sygn.

IV KZ 34/09 (dot. przywrócenia terminu) – oprac. dr Piotr Rogoziński (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Międzynarodowe Seminarium nt. „Financing terrorism, surveillance of

financial transactions” („Finansowanie terroryzmu, obserwacja

transakcji finansowych”) (Warszawa, 14–15 grudnia 2009 r.) –

oprac. dr Wojciech Filipkowski (pobierz plik)

 

 

Szkolenia e-learningowe – Krajowa Szkoła Sądownictwa

i Prokuratury (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-12-01
Data udostępnienia informacji: 2010-12-01
Liczba odsłon: 4 858

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj