Spis treści

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej

Nowy model ustrojowy prokuratury (pobierz plik)

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kontrowersje wokół ekspertyzy w sprawach dotyczących oceny wiarygodności dzieła sztuki

(pobierz plik)

Dr Czesław Paweł Kłak, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Wymogi formalne skargi na przewlekłość postępowania (pobierz plik)

Dr Piotr Wiatrowski, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Typ podstawowy przestępstwa rozboju w doktrynie i orzecznictwie (pobierz plik)

Dr Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Krajowej

Kontrowersje wokół ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Cezary Kąkol, asesor Prokuratury Rejonowej w Żarach

Przestępstwa z nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (pobierz plik)

Recenzje

książki Hansa Joachima Schneidera, Międzynarodowy Podręcznik

Kryminologii, tom 2 (Internationales Handbuch der Kriminologie, Band 2),Berlin 2009

– oprac. prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst (pobierz plik)

Glosy

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., sygn. I KZP 35/08

(dot. podmiotu przestępstwa ujawnieniatajemnicy państwowej)

– oprac. prof. dr hab. Stanisław Hoc (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2009 r.,

sygn. I KZP 15/09 (dot. odpowiedzialności za nieopłacenie zapostój pojazdu)

– oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Konferencja Naukowa Cyberterroryzm – Nowe Wyzwania XXI Wieku

(Warszawa, 18 maja 2009 r.) – oprac. prof. dr hab. Jerzy Wojciech Wójcik (pobierz plik)

Sesja naukowa nt. „Postępy w naukach sądowych” (Kraków,27 listopada 2009 r.)

– oprac. dr Andrzej Zachuta (pobierz plik)

Konferencja Prokuratorów Generalnych Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec

(Berlin, 24–26 listopada 2009 r.) – oprac. Joachim Krull (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30
Data udostępnienia informacji: 2010-07-01
Liczba odsłon: 4 499

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj