Wystąpienie Prokuratora Generalnego (pobierz plik)

 

Spis treści

 

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki

Nowy model postępowania przyspieszonego w sprawach karnych (pobierz plik)

 

Dr Wojciech Jasiński, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Jawność zewnętrzna posiedzeń sądu (nawiązanie do artykułu M. Rogackiej-Rzewnickiej)

(pobierz plik)

 

Renata Kosior, prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie

Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka (pobierz plik)

 

Artur Kaznowski, doktorant WSHiP w Warszawie

Problematyka przeszukania mieszkania (pobierz plik)

 

Marcin Jachimowicz, prokurator Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie

Materialnoprawne przesłanki podjęcia warunkowo umorzonego

postępowania karnego (pobierz plik)

 

Dr Wojciech Dadak, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rola środka karnego zakazu prowadzenia działalności

gospodarczej w zapobieganiu przestępczości (pobierz plik)

 

Maria Bosak, adwokat Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie, Alina

Danilewicz, prokurator Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury

Okręgowej w Rzeszowie

Odpowiedzialność cywilna i karna za mobbing (pobierz plik)

 

Agnieszka Serzysko, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Zmiany w działalności Eurojust (pobierz plik)

 

Grażyna Urbaniak, Główny Księgowy w Ministerstwie Sprawiedliwości,

Artur Strumnik, Główny Specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości

Finanse prokuratury w minionym dziesięcioleciu i w 2010 r. (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej (pobierz plik)

 

Recenzje

 

Recenzja książki A. Siemaszki, B. Gruszczyńskiej, A. Marczewskiego,

Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa 2009 – oprac. prof. dr hab. Robert Zawłocki

(pobierz plik)

 

Recenzja książki W. Kotowskiego, Kodeks drogowy w praktyce,

Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009 – oprac. Katarzyna Piszczek (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 listopada 2008 r.,

sygn. II AKa 87/08 (dot. zarzutów środka odwoławczego) –

oprac. dr J. Gurgul (pobierz plik)

 

Sprawozdania i Informacje

 

Seminarium Naukowe nt. „Poszukiwanie osób zaginionych” (Łódź,

18 grudnia 2009 r.) – oprac. Zbigniew Wardak i Bartosz Adamus (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30
Data udostępnienia informacji: 2010-07-01
Liczba odsłon: 5 994

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj