Spis treści

 

Prof. dr hab. Krystyna Daszkiewicz, UAM w Poznaniu

O karaniu morderstw (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku, adwokat, Rossana

Starzyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Obowiązek uzasadniania orzeczeń sądowych a prawo do obrony (pobierz plik)

 

Dr Agnieszka Orłowska, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Marcin

Czapski, aplikant Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu

Właściwość sądu w przedmiocie wykonania Europejskiego Nakazu

Aresztowania w postępowaniu wykonawczym (pobierz plik)

 

Anna Zarychta-Zamojska, asesor Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej

Ograniczona poczytalność – wybrane problemy (pobierz plik)

 

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Właściwość sądu w postępowaniu karnym wykonawczym (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku

Przegląd uchwał i postanowień Sądu Najwyższego w kwestiach

prawnych (prawo karne procesowe 2009 r.) (pobierz plik)

 

Beata Mik, prokurator Prokuratury Generalnej

Nowe gwarancje niezależności prokuratury i prokuratorów – fakt czy iluzja (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Edyta Kimera, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Samochód jako przedmiot paserstwa (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Sonii Košičiarovej z zespołem: Prawo środowiska (Soňa

Košičiarova a kolektiv: Pravo životneho prostredia), 2. zmenene

vydanie, Bratislava 2009 a rozširene – oprac. prof. dr hab. Wojciech Radecki (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn.

P 11/08 (dot. niekonstytucyjności art. 148 § 2 k.k.) – oprac. dr Jacek Błaszczyk (pobierz plik)

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2007 r., sygn.

SNO 42/07 (dot. odpowiedzialności za niezawiadomienie

o przestępstwie) – oprac. Andrzej Ziębiński (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 lutego 2008 r.,

sygn. II AKa 382/07 (dot. odpowiedzialności za nieudzielenie

pomocy) – oprac. dr Jan Kulesza (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Lubelskie Seminarium Naukowe na temat bigamii (Lublin, 10 grudnia

2009 r.) – oprac. Marta Mozgawa-Saj, Agnieszka Szczekala (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-05-05
Data udostępnienia informacji: 2010-07-01
Liczba odsłon: 5 036

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj