Spis treści

 

Prof. zw. dr Feliks Prusak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sądowa kontrola postanowień prokuratorskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego (pobierz plik)

 

Dr Aneta Wilkowska-Płóciennik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie

Przesłuchanie pokrzywdzonego dziecka w trybie art. 185a k.p.k. (pobierz plik)

 

Wojciech Wassermann, aplikant III roku Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza

Zasady formułowania zarzutów apelacyjnych w obowiązującej procedurze karnej (pobierz plik)

 

Marcin Pawełek, adwokat w Otwocku

Naruszenie art. 430 § 1 k.p.k. jako podstawa kasacji (pobierz plik)

 

Monika Ciukas, asesor Prokuratury Rejonowej w Łodzi

Domniemanie niewinności w postępowaniu wznowieniowym (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku

Nowy regulamin urzędowania prokuratur powszechnych (zagadnienia wybrane) (pobierz plik)

 

Dorota Onyśk, asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Wpływ wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

na samodzielność jurysdykcyjną sądu Polskiego (pobierz plik)

 

Piotr Lewczyk, adwokat w Warszawie

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego (pobierz plik)

 

Bartosz Deskiewicz, asesor Prokuratury Rejonowej w Poznaniu

Udział prokuratora w procesie o ustalenie nieważności umowy o macierzyństwie

zastępczym (pobierz plik)

 

Zofia Zawadzka, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Pozycja procesowa prokuratora w postępowaniu cywilnym (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Maciej Latos, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Istotne braki postępowania przygotowawczego w judykaturze (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Janusza Raglewskiego, Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim

systemie prawa karnego. Analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym,

Kraków 2008 – oprac. prof. zw. dr hab. Tomasz Kaczmarek (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2008 r., sygn. I KZP

12/08 (dot. przepadku przedmiotów)  – oprac. Marek Siwek (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2009 r.,

sygn. II AKz 9/09 (dot. braków aktu oskarżenia) – oprac. dr Tomasz Razowski (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 października

2009 r., sygn. II AKa 322/09 (dot. wyroku łącznego) – oprac. Blanka J. Stefańska (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-01
Data udostępnienia informacji: 2010-07-01
Liczba odsłon: 6 362

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj