add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 7-8 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Ustawowe zaostrzenie represji za przestępstwa komunikacyjne (pobierz plik)

 

Dr Joanna Brylak, radca prawny w Warszawie

Znaczenie przepadku korzyści majątkowej w walce z przestępczością zorganizowaną

(pobierz plik)

 

Marcin Żyluk, doktorant UAM w Poznaniu

Zamiar a odpowiedzialność współdziałających (pobierz plik)

 

Anna Piaczyńska, studentka V roku UAM w Poznaniu

Posiadanie jako znamię czynu zabronionego (pobierz plik)

 

Jerzy Duży, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Ściganie przestępczości zorganizowanej w zakresie obrotu złomem i paliwami (pobierz plik)

 

Marek Derlatka, doktorant UKSW w Warszawie

Konstytucyjność kryminalizacji posiadania narkotyków (pobierz plik)

 

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, Uniwersytet w Białymstoku

Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej (pobierz plik)

 

Zofia Woźniak, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Przesłuchanie dziecka w polskiej i niemieckiej praktyce sądowej (pobierz plik)

 

Mariusz Ciarka, ekspert KWP w Krakowie

Okazanie głosu (pobierz plik)

 

Dr Tomasz Razowski, adwokat we Wrocławiu

Zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w procesie karnym

(pobierz plik)

 

Dr Joanna Misztal-Konecka, adiunkt KUL, Janusz Konecki, sędzia Sądu

Rejonowego w Białej Podlaskiej

Wyłączenie biegłego w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dowodowe wykorzystanie wyników kontroli operacyjnej w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Jakub Kosowski, asystent UMCS w Lublinie

Obrona formalna w stadium przygotowawczym postępowania przyspieszonego (pobierz plik)

 

Dr hab. Leszek Wilk, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Uporczywe niepłacenie podatku – kontrowersyjna kryminalizacja (pobierz plik)

 

Dr hab. Marek J. Lubelski, prof. Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego,

dr Rafał Adamus, radca prawny

Odpowiedzialność porządkowa i karna w przepisach o europejskim zgrupowaniu

interesów gospodarczych (pobierz plik)

 

Zbigniew Banasiak, wykładowca Szkoły Policji w Słupsku

Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie prywatnoskargowym w praktyce policyjnej

(pobierz plik)

 

Dr Anita Gałęska-Śliwka, adiunkt UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kalifornijska Baza DNA (pobierz plik)

 

Grażyna Urbaniak, Główny Księgowy Resortu w Ministerstwie

Sprawiedliwości, Monika Górska, główny specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości

Odpowiedzialność prokuratora jako kierownika jednostki budżetowej w zakresie

rachunkowości (wybrane zagadnienia) (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Wiesław Greszta, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie

Status procesowy prokuratora w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie

(pobierz plik)

 

Paweł Łobacz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Odmowa nadania statusu świadka anonimowego (pobierz plik)

 

Cezary Kąkol, prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach

Prawnokarne aspekty ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Marty Romańczuk-Grąckiej, Kryminologiczne aspekty sekt

destrukcyjnych, Olsztyn 2008 – oprac. Piotr Chlebowicz (pobierz plik)

 

książki Józefa Wójcikiewicza, Temida nad mikroskopem. Judykatura

wobec dowodu naukowego 1993–2008, Toruń 2009  – oprac. prof.

dr hab. Ryszard Jaworski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn.

I KZP 33/09 (dot. zakazu wstępu na imprezę masową) – oprac. dr Bolesław Kurzępa

(pobierz plik)

 

do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września

2007 r., sygn. I OSK 1363/06 (dot. egzaminu sprawdzającegokierowców)

– oprac. Bartosz Deskiewicz (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-07-01
Data udostępnienia informacji: 2010-07-01
Liczba odsłon: 7 033

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj