Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki, dr Ewa Sadowska,Kraków 

Rysopis genetyczny – perspektywy predykcji wyglądu nieznanego

sprawcy przestępstwa ze śladu DNA (pobierz plik)

 

Rafał Kierzynka, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., del. do

Ministerstwa Sprawiedliwości

Wzajemne uznawanie orzeczeń przepadku między państwami

członkowskimi Unii Europejskiej (pobierz plik)

 

Katarzyna Baron, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zgoda pacjenta (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

Bigamia w polskim prawie karnym (pobierz plik)

 

Agnieszka Zdanowska, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Bezkarność przekupstwa (pobierz plik)

 

Izabela Stolarczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Odpowiedzialność za nierzetelne wystawienie faktury VAT (pobierz plik)

 

Dr Tomasz Oczkowski, adiunkt UMK w Toruniu

Karnoprawna ocena przemytu papierosów (pobierz plik)

 

Cezary Michalczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku,

del. do Prokuratury Generalnej

Współpraca prawna w sprawach karnych z „rajami podatkowymi” (pobierz plik)

  

Materiały szkoleniowe

 

Marcin Raba, radca prawny w Przemyślu

Karnoprawna ochrona zwierząt łownych (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Rachel Wilcock, Raya Bulla, Rebecci Milne, Witness identification

in criminal cases (Identyfikacja sprawcy przez naocznego świadka

w procesie karnym), Oxford University Press 2008, s. 207 – Joanna Kabzińska (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn.

WZ 4/08 (dot. zabezpieczenia majątkowego) – oprac. dr Joanna Misztal-Konecka (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-01
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09
Liczba odsłon: 5 159

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj