Spis treści

 

 

Dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej –

INTERPOL na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt (pobierz plik)

 

 Dr hab. Leszek Wilk, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Korupcja w reklamie farmaceutycznej (pobierz plik)

 

Małgorzata Czarkowska, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym

Warszawa-Praga w Warszawie

Przedmiot ochrony przestępstwa znęcania się w kontekście

przemocy wobec kobiet w rodzinie (pobierz plik)

 

Maciej Janowski, asystent Uniwersytetu Szczecińskiego

Przestępstwo tzw. oszustwa komputerowego (pobierz plik)

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Generalnej

Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji (pobierz plik)

 

Jarosław Łupiński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach

Czas trwania postępowania sprawdzającego (pobierz plik)

 

Rafał Teluk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

Nieodtajnienie materiałów niejawnych jako przyczyna zwrotu

sprawy do uzupełnienia (pobierz plik)

 

Aleksandra Cempura, adwokat w Krakowie

Czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w aresztach

śledczych i zakładach karnych (pobierz plik)

 

 

Materiały szkoleniowe

 

 

Filip Radoniewicz, doktorant UMCS w Lublinie

Przestępstwo handlu ludźmi (pobierz plik)

 

 

Recenzje

 

 

monografii Mariusza Korpalskiego, Bankowe umowy przedsiębiorców,

Warszawa 2010 – oprac. Tomasz Radtke (pobierz plik)

 

 

Glosy

 

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. I KZP

20/10 (dot. uchylenia postanowienia o przedłużeniu tymczasowego

aresztowania) – oprac. Amadeusz Małolepszy (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. V KK 64/10

(dot. istoty czynu ciągłego) – oprac. dr Sławomir Żółtek (pobierz plik)

 

 

Sprawozdania i informacje

 

 

VII Seminarium Kryminalistyczne nt. „Szara strefa gospodarcza – nowe

wyzwanie dla nauk sądowych” (Jesionka, 9–11 maja 2011 r.) –

oprac. Cezary Kąkol (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

 

Omówienie książki pt. „Moralność i władza jako kategorie myśli

politycznej”, pod redakcją Janusza Justyńskiego i Andrzeja Madei,

Warszawa 2011 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-10-07
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Liczba odsłon: 5 473

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj