Spis treści

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Uniwersytet Warszawski, Waldemar

Maciejko, dr Jacek Rzeszotarski, eksperci badań fonoskopijnych,

Krzysztof Tomaszycki, CLK KGP (pobierz plik)

dr hab. Tomasz Kalisz, Uniwersytet Wrocławski

Nadzór penitencjarny a nadzór procesowy nad zatrzymaniem (pobierz plik)

Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

Zawieszenie postępowania karnego a rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym

terminie (pobierz plik)

Anna Marta Tęcza-Paciorek, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Pojęcie osoby podejrzanej i jej uprawnienia (pobierz plik)

Aleksandra Nowosad, asystentka UMCS w Lublinie

Związek przyczynowy w kwalifikowanej bójce lub pobiciu (pobierz plik)

Maciej Wrześniewski, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego

Krytycznie o przestępstwach pornograficznych (pobierz plik)

Cezary Kąkol, prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach

Przestępstwa o charakterze korupcyjnym w sporcie (pobierz plik)

dr Antoni Bojańczyk, adiunkt UKSW w Warszawie, dr Tomasz Razowski,adwokat,

Izba Adwokacka we Wrocławiu

W sprawie nieprzekraczalnych granic semantyki (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Maciej J. Lewandowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto

Dopuszczalność sprzeciwu prokuratora w postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (pobierz plik)

Recenzje

Recenzja książki J. P. Lomio, H. S. Pang-Hassena, G. D. Wilsona, Legal

Research Methods in a Modern World: a Coursebook (Prawnicze metody

badawcze we współczesnym świecie: Podręcznik), Kopenhaga 2010 –

oprac. dr Wojciech Filipkowski (pobierz plik)

Glosy

Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 stycznia

2008 r., sygn. 37522/02 w sprawie Zmarzlak przeciwko Polsce

(dot. wolności osobistej i prywatności jednostki w procesie karnym) –

oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2011 r., sygn. V KK 284/10

(dot. zawinienia wypadku drogowego) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Seminarium naukowe nt. „Zagrożenia związane z Euro 2012” – oprac. Piotr

Grzegorczyk, Krystian Stańczyk (pobierz plik)

Co warto przeczytać

Omówienie książek: I. Witolda Klausa, Dziecko przed sądem, Warszawa

2009; II. Grzegorza Jędrejka, Mobbing. Środki ochrony prawnej,

Warszawa 2011 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-11-04
Data udostępnienia informacji: 2011-11-04
Liczba odsłon: 5 548

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj