Spis treści

 

prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku

Projekt Europejskiej Dyrektywy z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie

wsparcia i ochrony ofiar w świetle prawa polskiego (pobierz plik)

 

prof. n. dr hab. Bożena Gronowska, Katedra Praw Człowieka UMK

w Toruniu

Zgoda pokrzywdzonego i jej znaczenie w strasburskiej procedurze

ochrony praw człowieka (pobierz plik)

 

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku Warszawa

Akt oskarżenia – uwagi polemiczne (pobierz plik)

 

dr Renata Kędziora, adiunkt Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej

w Sandomierzu

Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym (pobierz plik)

 

Arkadiusz Grządkowski, adwokat w Izbie Adwokackiej w Lublinie

Mobbing a znęcanie się (pobierz plik)

 

Robert Widzisz, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Choroba zawodowa w świetle art. 221 k.k. (pobierz plik)

 

Paweł Bachmat, asystent Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Rozerwanie solidarności sprawców korupcji wyborczej

i referendalnej (pobierz plik)

 

dr Jerzy Duży, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Przedmiot ochrony oszukańczych uszczupleń podatkowych (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Janusz Wałach, prokurator Prokuratury Rejonowej w Giżycku

Wyjaśnienia oskarżonego przed sądem pierwszej instancji (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Bigamia, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2011 – oprac. dr hab.

Radosław Krajewski (pobierz plik)

 

książki Malcolma Daviesa, Hazel Croall i Jane Tyrer, Criminal Justice

(Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych), Harlow 2010 –

oprac. Łukasz Zygmunt (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2010 r.,

sygn. V KK 129/10 (dot. przestępstwa spowodowania pożaru) –

oprac. prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 września 2010 r.,

sygn. II AKa 93/10 (dot. definicji handlu ludźmi) – oprac.

dr Olga Sitarz (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Dariusza Skrzypińskiego, Władza sądownicza

w procesie transformacji polskiego systemu politycznego: Studium

politologiczne, Wrocław 2009 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-12-08
Data udostępnienia informacji: 2011-12-08
Liczba odsłon: 4 834

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj