add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 2 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Środek karny nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie

z pokrzywdzonym (pobierz plik)

 

Dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Odstąpienie od ukarania tzw. małego świadka koronnego (pobierz plik)

 

Erwin Kruczoń, doktorant KUL

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych (pobierz plik)

 

Dr Jarosław Marciniak, sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich

Prawnokarna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową (pobierz plik)

 

Sebastian Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Podmiot przestępstwa z art. 218 kodeksu karnego (pobierz plik)

 

Dr Lidia Bucka, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Prawnokarna ochrona rozwiązywania sporów zbiorowych (pobierz plik)

 

Fabian Nalikowski, doktorant UMK w Toruniu

Wysokość podatku narażonego na uszczuplenie (pobierz plik)

 

Sławomir Dudziak, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego

Odpowiedzialność za niepłacenie podatku w terminie (pobierz plik)

 

Olga Mazur, Areszt Śledczy w Krakowie

Przesłuchanie podejrzanego w opinii prokuratorów i policjantów (pobierz plik)

 

Marta Wysocka-Fronczek, doktorantka INP PAN w Warszawie

Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego? (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Paweł Łobacz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Liczba osób równocześnie konfrontowanych (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Ewy M. Guzik-Makaruk, Transplantacja organów, tkanek

i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Białystok 2008 –

oprac. dr Renata Kędziora (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r.,

sygn. SK 43/05 (dot. niezgodności art. 213 § 2 k.k. z Konstytucją) –

oprac. Przemysław Domagała (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Seminarium nt. „Stosowanie podsłuchów i kontroli operacyjnej

a gwarancje praw i wolności jednostki – niezbędne zmiany prawne”

(Warszawa, 16 listopada 2009 r.) – oprac. Artur Pietryka (pobierz plik)

 

Szkolenia e-learningowe – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie publikacji książkowych – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-02-01
Data udostępnienia informacji: 2011-02-01
Liczba odsłon: 5 220

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj