add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 3 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Dr Tomasz Razowski, adwokat we Wrocławiu

Zakres podmiotowy klauzuli antykumulacyjnej (pobierz plik)

 

Piotr Kowalczyk, prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

Badania DNA w orzecznictwie sądowym w sprawach karnych (pobierz plik)

 

Aneta Posytek, doktorantka Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Wartość dowodowa czynności operacyjno-rozpoznawczych (pobierz plik)

 

Dr Jan Kudrelek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Umorzenie „rejestrowe” dochodzenia  – uwagi praktyczne (pobierz plik)

 

Dr Czesław Paweł Kłak, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Temporalna niedopuszczalność złożenia nowej skargi na

przewlekłość postępowania (pobierz plik)

 

Dr Grzegorz Łabuda, adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu

na prejudykat (pobierz plik)

 

Anna Piaczyńska, doktorantka UAM w Poznaniu

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę (pobierz plik)

 

Dr Mateusz Klinowski, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Granice odpowiedzialności za posiadanie narkotyków (pobierz plik)

 

Anna Tombek-Knigawka, referendarz w Prokuraturze Generalnej,

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji

Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego? (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Zdzisław Brodzisz, prokurator Prokuratury Generalnej

Ne bis in idem jako podstawa umorzenia postępowania

przygotowawczego w ustawodawstwie polskim i niemieckim (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki W. Czerwińskiego, Udział prokuratora w postępowaniu

administracyjnym, Toruń 2009 – oprac. prof. dr hab. Bogusław Sygit (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2009 r., sygn.

IV KK 101/09 (dot. uzupełnienia apelacji) – oprac. Maciej Fingas

i dr Sławomir Steinborn (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn.

I KZP 33/09 (dot. naruszenia zakazu wstępu na imprezę

masową) – oprac. Cezary Kąkol (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Szkolenia e-learningowe – Krajowa Szkoła Sądownictwai Prokuratury (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie publikacji książkowych – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-01
Liczba odsłon: 5 624

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj