Spis treści

 

Dr hab. Jerzy Skorupka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Krytycznie o stanowisku Sądu Najwyższego w kwestii legalności kontroli rozmów telefonicznych

(pobierz plik)

 

Krystyna Paszek, z-ca Prokuratora Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, Krystyna Pawelec,

psycholog kliniczny w Pruszkowie, biegły sądowy.

Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu świadka (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, UMK w Toruniu

W sprawie okazania głosu. Uwagi polemiczne (pobierz plik)

 

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku

Akt oskarżenia jako pisemna forma skargi oskarżyciela publicznego.

Uwagi polemiczne (pobierz plik)

 

Irmina Bondarczuk, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Warunkowe umorzenie postępowania w świetle zasady domniemania niewinności (pobierz plik)

 

Aleksandra Wilczyńska, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego

Charakter odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa z tytułu niewątpliwie

niesłusznego tymczasowego aresztowania (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

W kwestii penalizacji kazirodztwa (pobierz plik)

 

Dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,

delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w GdańskuKoncepcja usprawnienia instytucjonalnego

prokuratury w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (pobierz plik)

 

Dr Piotr Milik, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Geneza Specjalnego Trybunału ONZ dla Sierra Leone (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Paweł Łobacz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 

Niedopuszczalność faworyzowania jednej z osób konfrontowanych (pobierz plik)

 

Dr Michał Bernaczyk, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego, Anna Presz,

asesor Prokuratury Rejonowej w Wołowie Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej.

Uwagi wstępne (cz. I) (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Stanisława Hoca, Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Komentarz, Warszawa 2010 – oprac. dr Ryszard Szałowski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2009 r., sygn. IV KK

68/09 (dot. postępowania nakazowego)  

 

I – oprac. dr Piotr Piszczek (pobierz plik)

II – oprac. dr Sylwia Durczak-Żochowska (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie publikacji książkowych – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-04-01
Data udostępnienia informacji: 2011-04-01
Liczba odsłon: 5 398

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj