Spis treści

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego

Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów (pobierz plik)

 

Paweł Marcinkiewicz, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Motywacja sprawcy czynu zabronionego jako przesłanka odpowiedzialności karnej (pobierz plik)

 

Piotr Dziekoński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Problem kwalifikacji prawnej VoIP-phreakingu (pobierz plik)

 

Edyta Kimera, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Środek obezwładniający jako znamię czynności wykonawczej (pobierz plik)

 

Dariusz Wysocki, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

Decyzja o internowaniu (pobierz plik)

 

Michał Łuksza, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku

Antyterrorystyczne ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii

i Irlandii Północnej (pobierz plik)

 

Dr Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego

Postępowanie apelacyjne w niemieckim procesie karnym (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Michał Bernaczyk, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego, Anna Presz,

asesor Prokuratury Rejonowej w Wołowie

Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej.

Praktyczna analiza (część 2) (pobierz plik)

 

 

Jan Wojtasik, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w stanie spoczynku

Refleksje na tle lektury książki pt. „Postępy w naukach sądowych” (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Current Problems of the Penal Law and Criminology (Aktualne

problemy prawa karnego i kryminologii), pod red. Emila W.

Pływaczewskiego, Białystok 2009 – oprac. dr Aneta Michalska-Warias (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., sygn. IV KK

25/04 (dot. nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, teza 3) –

oprac. Tomasz Radtke (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Seminarium nt. „Wspólne Zespoły Śledcze” (11–15 października 2010 r.,

Saint Cyr au Mont d’Or k. Lyonu) – oprac. Łukasz Zygmunt (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

I. Omówienie książek: I. Agnieszki Kacprzak, Jerzego Krzynówka

i Witolda Wołodkiewicza, pod red. Witolda Wołodkiewicza,

Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu

Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006;

 

II. Anny Góreckiej-Żołyńskiej, Internacjonalizacja współczesnego

procesu karnego w Polsce, Warszawa 2009 – oprac. dr Wincenty

Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-05-04
Data udostępnienia informacji: 2011-05-04
Liczba odsłon: 5 082

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj