Spis treści

Dr Marek Kulik, prof. dr hab. Marek Mozgawa, Instytut Prawa Karnego

UMCS w Lublinie

Zbieg przepisu art. 35 ustawy o ochronie zwierząt z przepisami

typizującymi uszkodzenie rzeczy (pobierz plik)

Aleksandra Kiedrowicz-Wywiał, doktorantka UMK w Toruniu

Pharming i jego penalizacja (pobierz plik)

Dr Maciej Trzciński, Uniwersytet Wrocławski

Przestępczość przeciwko zabytkom (pobierz plik)

Olga Kowalska, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rozstrzygnięcie sądu w razie przyjęcia czynu współukaranego (pobierz plik)

Jacek Kołacz, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koszty czynności telekomunikacyjnych w postępowaniu karnym (pobierz plik)

Dr Hubert Skwarczyński, prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie

Mazowieckim, del. do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych skarbowych (pobierz plik)

Grażyna Urbaniak, Główny Księgowy Budżetu Resortu, Monika Górska,

Główny Specjalista w Departamencie Budżetu i Inwestycji MS

Kontrola zarządcza i jej koordynacja w sektorze finansów publicznych (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Dr Paweł Daniluk, adiunkt INP PAN

Ocena społecznej szkodliwości czynu (pobierz plik)

Recenzje

monografii Zbigniewa Jędrzejewskiego, Bezprawność jako element

przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa,

Warszawa 2009 – oprac. prof. dr hab. Ryszard Dębski (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2010 r., sygn.

III KK 153/10 (dot. zasady ograniczonego zaufania) – oprac.

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r.,

sygn. II AKa 69/09 (dot. eksperymentu) – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn.

I KZP 7/10 (dot. czasu popełnienia przestępstwa zniesławienia) – oprac. dr Jan Kulesza (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Cyberprzestępczość – rozwój regulacji prawnej w Europie.

Doświadczenia krajowe na tle implementacji prawnych instrumentów zwalczania

cyberprzestępczości (Londyn, 11–12 listopada 2010) – oprac. prof. dr hab. Andrzej Adamski

(pobierz plik)

Co warto przeczytać

Omówienie książek: I. Kazimierza Piaseckiego, System dowodów i postępowanie

dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2010, II. Krzysztofa

Grajewskiego, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu

wolnego, Warszawa 2009 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-06-13
Data udostępnienia informacji: 2011-06-13
Liczba odsłon: 4 487