Spis treści

 

 

Dr Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Generalnej

Wspólne zespoły śledcze (pobierz plik)

 

Małgorzata Żbikowska, doktorantka UAM w Poznaniu

Warunkowy dozór policji (pobierz plik)

 

Anna Biederman-Zaręba, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

Wywiad poznawczy a przesłuchanie świadka w podeszłym wieku (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. Andrzeja

Frycza Modrzewskiego

Karnoprawne normy przedawnienia w prawie międzynarodowym (pobierz plik)

 

Mikołaj Małecki, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września

2010 r., sygn. V KK 34/10 (o znamieniu „człowiek”) (pobierz plik)

 

Kazimierz Postulski, sędzia-wizytator Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Umorzenie i zawieszenie postępowania wykonawczego (pobierz plik)

 

Dr Tomasz Kalisz, dr Adam Kwieciński, adiunkci Uniwersytetu

Wrocławskiego

Kontrola i nadzór nad wykonywaniem leczniczych środków

zabezpieczających (pobierz plik)

 

Ewa Nowicka, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Środki prawne przeciwdziałania i zwalczania sekt (pobierz plik)

 

 

Jacek Bilewicz, prokurator Prokuratury Generalnej, Waldemar Kawalec,

prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, del. do Prokuratury

Generalnej

Koncepcja okresowych ocen pracy prokuratorów na tle

analogicznych rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej (pobierz plik)

 

 

Dr Michał Kurowski, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Reaktywacja przedwojennych spółek w celu innym niż

prowadzenie działalności gospodarczej (pobierz plik)

 

 

Dr Grzegorz Krysztofiuk, asesor Prokuratury Rejonowej

Warszawa–Mokotów

Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych

w Traktacie Lizbońskim (pobierz plik)

 

 

Materiały szkoleniowe

 

 

Dr Ewa Sadowska, emerytowany ekspert KWP w Krakowie, dr Ireneusz

Sołtyszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dowód z badań włosów ludzkich (pobierz plik)

 

 

Recenzje

 

 

książki E. Targońskiej, Postępowanie karne dla radców prawnych,

Wrocław 2011, s. 748 – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

 

Glosy

 

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r.,

sygn. I KZP 36/08 (dot. upośledzenia umysłowego) – oprac. dr Anna

Golonka (pobierz plik)

 

do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia

11 stycznia 2010 r., sygn. I OZ 1187/09 (dot. stanu po użyciu

alkoholu w toku rozprawy) – oprac. dr Jacek Kosonoga (pobierz plik)

 

 

Sprawozdania i informacje

 

 

62. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia

Kryminologii (San Francisco, 17–20 listopada 2010 r.) – oprac.

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (pobierz plik)

 

 

Co warto przeczytać

 

 

Omówienie książek: I. Wiktora Osiatyńskiego, Prawa człowieka i ich

granice, Kraków 2011; II. Alfreda Staszaka, Porwania dla okupu.

Studium kryminalistyczne, Zdzieszowice 2010 – oprac. dr Wincenty

Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Z żałobnej karty

 

 

Wspomnienie o Profesor Zofii Świdzie – przygotował

prof. Jerzy Skorupka (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-07-04
Data udostępnienia informacji: 2011-07-04
Liczba odsłon: 5 570