Spis treści

Artykuły

Prof. dr hab. Wojciech Radecki, PAN Wrocław

Oceny prawne kłusownictwa rybackiego (pobierz plik)

Dr hab. Radosław Krajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

O potrzebie kryminalizacji przydrożnej prostytucji (pobierz plik)

Anna Piaczyńska, doktorantka UAM w Poznaniu

Przestępne przywłaszczenie składnika objętego wspólnym majątkiem wspólników (pobierz plik)

Maciej Szczepański, doktorant UAM w Poznaniu

Strona podmiotowa prowokacji (pobierz plik)

Dr Arkadiusz Lach, UMK w Toruniu

Przeszukanie na odległość systemu informatycznego (pobierz plik)

Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

Gwarancje zatrzymanego (pobierz plik)

Grzegorz Adam Skrobotowicz, doktorant KUL

Zaliczanie tymczasowego aresztowania na poczet kary orzeczonej w innej sprawie (pobierz plik)

Dr Maciej Siwicki, adiunkt UMK w Toruniu

Retencja danych transmisyjnych na podstawie art. 180a Prawa telekomunikacyjnego (pobierz plik)

Dr Kamil Frąckowiak, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przestępstwo zabójstwa w Polsce i Wielkiej Brytanii (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej, Elżbieta Kurzępa-Czopek, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nielegalne poszukiwanie zabytków (pobierz plik)

Recenzje

książki Stefana Lelentala, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010 – oprac. dr Bogdan Myrna (pobierz plik)

książki Piotra Kładocznego, Artura Pietryka, Macieja Bernatta i Barbary Grabowskiej, Skarga na przewlekłość postępowania, Warszawa 2010 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 1 września 2010 r., sygn. IV KK 133/10 (dot. nieściągalności grzywny) – oprac. Kazimierz Postulski (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. I KZP 2/10 (dot. podsłuchu procesowego) – oprac. Dariusz Drajewicz (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

IV Światowy Szczyt Prokuratorów Generalnych (Seul, 29 czerwca – 2 lipca 2011 r.)

– oprac. dr Krzysztof Karsznicki (pobierz plik)

II Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. „Pornografia”

(Lublin, 13 grudnia 2010 r.) – oprac. Agnieszka Szczekala i Sylwia Rogala-Walczyńska (pobierz plik)

Co warto przeczytać

Omówienie książki Mariusza Jagielskiego, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników

(pobierz plik)

Dodatek – „Orzecznictwo”

(pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-09
Data udostępnienia informacji: 2011-09-14
Liczba odsłon: 4 451