add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 1 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, profesor Uczelni Łazarskiego Wykroczenie uprawiania narciarstwa i snowboardingu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (pobierz plik)

 

Dr hab. Ewa Bieńkowska, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

O unormowaniu mediacji w sprawach karnych (pobierz plik)

 

Dr Jakub Kosowski, adiunkt UMCS w Lublinie

Rozprawa „odmiejscowiona” (pobierz plik)

 

Dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku

Prawniczy etos – jego przejawy i rola w praktyce procesowej (pobierz plik)

 

Dr Grzegorz Łabuda, dr Tomasz Razowski, adwokaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Zakres przedmiotowy skargi na przewlekłość postępowania (pobierz plik)

 

Marek Słoma, prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie

Wymiar podatku z tytułu przychodów nieujawnionych a postępowanie karne (pobierz plik)

 

Konrad Politowicz, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu

Zmiana lub uchylenie orzeczenia w postępowaniu wykonawczym przez sąd odwoławczy (pobierz plik)

 

Sergiusz Skorek, prokurator Prokuratury Rejonowej w Katowicach

Identyfikacja pistoletu na podstawie badań łusek i pocisków (pobierz plik)

 

Maciej J. Lewandowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań- Nowe Miasto

Majątkowa odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Tomasz Bednarek, Komenda Stołeczna Policji

Akredytacja laboratoriów wydających opinie kryminalistyczne (pobierz plik)

 

Recenzje

 

monografii Macieja Trzcińskiego, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010 – oprac. dr Mariusz Czyżak (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. I KZP 22/10 (dot. niezaskarżalności postanowienia o obserwacji psychiatrycznej) – oprac. Dorota Orkiszewska (pobierz plik)

 

do wyroku SN z dnia 14 stycznia 2010 r., sygn. V KK 235/09,

(dot. oszustwa) – oprac. dr Zygmunt Kukuła (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lipca 2009 r.,

sygn. II AKz 417/09 (dot. prania pieniędzy) – oprac. dr Anna Golonka (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki pod redakcją Jerzego Skorupki i Izabeli Haÿduk-Hawrylak, Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa,

Warszawa 2011 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-01-11
Data udostępnienia informacji: 2012-01-11
Liczba odsłon: 5 658

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj