Spis treści

dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW w Bydgoszczy

Prawnokarne aspekty dobrowolnej aktywności seksualnej małoletnich(pobierz plik)

Magdalena Morawska, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zakaz stosowania kar cielesnych a pozaustawowy kontratyp karcenia wychowawczego (pobierz plik)

dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Związki partnerskie a prawo karne (pobierz plik)

dr Elżbieta Hryniewicz, adiunkt UAM w Poznaniu

Karalne działanie na szkodę spółki (pobierz plik)

dr Krzysztof Karsznicki, Prokurator Prokuratury Generalnej

Aspekty prawne badania wypadków lotniczych w kontekście prowadzonego postępowania karnego (pobierz plik)

Jan Kanturski, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Leczenie off-label: eksperyment medyczny czy stan wyższej konieczności? (pobierz plik)

dr Magdalena Maraszek, aplikantka adwokacka w Sopocie

Konsensualne zakończenie postępowania karnego w trybie art. 335 k.p.k. (pobierz plik)

Ilona Resztak, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Konwencje Rady Europy o przeciwdziałaniu zjawisku terroryzmu (pobierz plik)

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

Australijski Federalny Sąd Najwyższy (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Karolina Świech, specjalista w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie

Ultrastrukturalne badania włosów metodą SEM (pobierz plik)

Glosy

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r.,

sygn. I KZP 23/06 (dot. internowanych) – oprac. Wojciech Steppa (pobierz plik)

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia

10 marca 2010 r., sygn. II AKz 34/10 (dot. podstaw orzeczenia

przepadku sumy poręczenia) – oprac. dr Jacek Kosonoga (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Konferencja nt. „Wyzwania w zakresie badań nad bezpieczeństwem

wewnętrznym – nowa perspektywa finansowa UE 2014–2020”

(Będlewo, 5–8 grudnia 2011 r.) – oprac. dr Zbigniew Rau (pobierz plik)

Co warto przeczytać

Omówienie książek: I. P. Wilińskiego, Proces karny w świetle

Konstytucji, Warszawa 2011, II. Kodeks karny skarbowy po

dziesięciu latach obowiązywania: ocena i pespektywy zmian,

pod red. Z. Siwika, Wrocław 2010 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników(pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-08
Data udostępnienia informacji: 2012-10-08
Liczba odsłon: 5 178

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj