Spis treści

 

prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki, WSM w Warszawie,

prof. dr hab. Jacek Pomykała, Uniwersytet Warszawski, WSM w Warszawie

Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki

komputerowej (część I) (pobierz plik)

 

Łukasz Jagiełłowicz, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Konstytucyjny system źródeł prawa a status prawny jednostki

w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa

i Administracji w Warszawie

Mediacja w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego (pobierz plik)

 

Hubert Myśliwiec, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podstęp jako znamię przestępstwa zgwałcenia (pobierz plik)

 

Tomasz Dudek, prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie, del.

do Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na Prejudykat (pobierz plik)

 

Aneta Teresa Majowska, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ograniczenie prawa do obrony podmiotu zbiorowego

a odpowiedzialność i prawo do obrony podmiotu odpowiedzialnego

posiłkowo i zobowiązanego do zwrotu korzyści (pobierz plik)

 

Dariusz Siej, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie

Oblicza informatyzacji prokuratury (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

prof. zw. dr hab. Jarosław Berent, Uniwersytet Łódzki

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

w sprawie pobierania materiału sekcyjnego do badań toksykologicznych (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Piotra Chlebowicza i Wojciecha Filipkowskiego, Analiza

kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawno dowodowe,

Warszawa 2011 – oprac. prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r., sygn.

I KZP 26/11 (dot. jawności posiedzenia) – oprac. dr hab. Radosław Koper (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Globalisation, criminal law, and criminal justice (Międzynarodowa

konferencja naukowa, Londyn, 26–28 czerwca 2012 r.) – oprac.

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dr Celina Nowak (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Piotra Gensikowskiego, Odstąpienie od

wymierzenia kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2011 –

oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik )

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-14
Data udostępnienia informacji: 2012-11-15
Liczba odsłon: 4 520

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj