add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 12 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki, WSM, prof. dr hab.

Jacek Pomykała, Uniwersytet Warszawski, WSM

Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki

komputerowej (część II)  (pobierz plik)

 


 

Dwugłos w sprawie odpowiedzialności za niesłuszne skazanie,

niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub

zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego

 

dr hab. Ryszard A. Stefański, profesor Uczelni Łazarskiego

Odpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne

oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego

środka zapobiegawczego (pobierz plik)

 

Beata Mik, prokurator Prokuratury Generalnej

O potrzebie dodatkowego, szczególnego unormowania odpowiedzialności

odszkodowawczej Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie

niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie

nieizolacyjnego środka zapobiegawczego (pobierz plik)

 


 

dr hab. Łukasz Pohl, prof. UAM i US, dr hab. Stanisław Czepita, prof. US

Strona podmiotowa przestępstwa obrazy uczuć religijnych i jego

formalny charakter (pobierz plik)

 

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Materialnoprawne aspekty odwołania warunkowego przedterminowego

zwolnienia (pobierz plik)

 

dr Andrzej Ważny, adiunkt IWS w Warszawie

Stosowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary

w wypadkach wyroków wydanych w trybie tzw. skazania bez rozprawy (pobierz plik) 

 

dr Ireneusz Sołtyszewski, dr Krzysztof Krassowski, adiunkci Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie; prof. dr hab. Ewa Gruza, Uniwersytet Warszawski

Możliwości wykorzystania badań przesiewowych w praktyce śledczej (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku, Warszawa

Całościowe wyobrażenie śledztwa (pobierz plik)

 

Recenzje

 

monografii Jerzego Lachowskiego, Warunkowe zwolnienie z reszty kary

pozbawienia wolności, Warszawa 2010 – oprac. prof. dr hab. Ryszard Dębski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011 r.,

sygn. II AKa 262/10 (dot. oceny stopnia  szkodliwości społecznej) – oprac.

prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Joanny Mierzwińskiej-Lorenckiej, Karnoprawna ochrona

dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, Warszawa 2012 –

oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10
Data udostępnienia informacji: 2012-12-11
Liczba odsłon: 5 010

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj